Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2014 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
2. 31.12.2014 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
3. 31.12.2014 Teade (E&G OÜ) Saadetud  
4. 31.12.2014 Kinnituskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
5. 30.12.2014 Lepingu lõpetamine (Eesti Energia AS) Saadetud  
6. 30.12.2014 Lepingu lõpetamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
7. 30.12.2014 Vastus (A.Raskidajev) Saadetud  
8. 30.12.2014 Vastus (A.Raskidajev) Saadetud  
9. 30.12.2014 Järelepärimine alaealise lapse rehabilitatsiooniplaani kohta (Narva Lastekodu) Saadetud  
10. 30.12.2014 Taotlus peretoetuse ja puudega lapse toetuse maksmise peatamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
11. 30.12.2014 Teade isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
12. 30.12.2014 Taotlus vastamise tähtaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
13. 30.12.2014 Seisukoht isiku avaldusele hooldusõiguse ja otsustusõiguse üleandmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
14. 30.12.2014 Garantiikiri teenuste osutamiseks (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
15. 30.12.2014 Garantiikiri teenuste osutamiseks (Korrektsiooni Grupp OÜ) Saadetud  
16. 30.12.2014 Garantiikiri teenuste osutamiseks (Psühholoogilise abi keskus Ariadna) Saadetud  
17. 30.12.2014 Narva linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustiku projekteerimistöödest (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
18. 30.12.2014 Vastus (A.Zaikin) Saadetud  
19. 30.12.2014 Vastus (J.Vinogradova) Saadetud  
20. 30.12.2014 Vastus (S.Mikhienko) Saadetud  
21. 30.12.2014 Vastus (A.Dmitrijev) Saadetud  
22. 30.12.2014 Taotlus isiku pensioni ja sotsiaaltoetuse väljamaksmise peatamiseks (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
23. 30.12.2014 Vastus (Vladimir Aristov) Saadetud  
24. 30.12.2014 Taotlus (Kaagvere Erikooli Valgejõe õppekeskus) Saadetud  
25. 30.12.2014 Dokumentide edastamine (RMK) Saadetud  
26. 30.12.2014 Tellimuskiri (OÜ Ekovir) Saadetud  
27. 30.12.2014 Allkirjastatud hoolduslepingu edastamine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
28. 30.12.2014 Vastus kirjale abivajava isiku kohta (KÜ Rakvere 85) Saadetud  
29. 29.12.2014 Järelepärimine alaealise lapse rehabilitatsiooniplaani kohta (Narva Lastekodu) Saadetud  
30. 29.12.2014 Vastus taotlusele alaealise lapse kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
31. 29.12.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
32. 29.12.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
33. 29.12.2014 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
34. 29.12.2014 Laste toitlustamise korraldamine (Narva Õigeusu Gümnaasium) Saadetud  
35. 29.12.2014 Vastus teatele lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud