Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2015 2-15-7560 Teade lastele määratud esindaja määruskaebuse edastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 31.12.2015 2-15-3442 Kohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
3. 31.12.2015 2.1-8/8274-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
4. 31.12.2015 2.1-8/8276-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
5. 31.12.2015 2.1-8/8320-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
6. 31.12.2015 2.1-8/8298-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7. 31.12.2015 2.1-8/8361-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
8. 31.12.2015 2.1-8/8114-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
9. 31.12.2015 2.1-8/8340-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
10. 31.12.2015 2.1-3/38814-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
11. 31.12.2015 2.1-8/8277-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12. 31.12.2015 2-10-59877 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest kohtu algatusel ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 31.12.2015 8-3/2015/4019,4087-2 Munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse ja piiride kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
14. 31.12.2015 2-10-62984 Määratud esindaja arvamus isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 31.12.2015 2-10-62984 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 31.12.2015 7.2-3.3/23320-2 Ehitusloa eelnõu kooskõlastamisest keeldumine (Ida Päästekeskus) Menetletud  
17. 31.12.2015 2-10-49548 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 31.12.2015 2-15-1750 Isiku muudetud avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 31.12.2015 66 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2016.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
20. 31.12.2015 7.2-6.3/2967-1 Ettekirjutuse kehtivuse peatamine (Päästeamet) Menetletud  
21. 31.12.2015 Teatis (Reljans OÜ) Menetletud  
22. 31.12.2015 130 Projekti kooskõlastamine (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud  
23. 31.12.2015 L-35 Teatis (Voglers Eesti OÜ) Menetletud  
24. 31.12.2015 Raieloa taotlus (Svetlana Tomaševitš) Menetletud  
25. 31.12.2015 Finantseerimise tellimine (Rahandusamet) Menetletud  
26. 31.12.2015 J.Muravjova põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
27. 31.12.2015 3-9/44 Taotlus (Narva Lasteaed Marjake) Menetletud  
28. 31.12.2015 2-15-13855 Kohtumäärus 25.02.2016.a kohtuistungi tühistamisest ja isiku avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 31.12.2015 3-14-52960 Kohtukutse (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
30. 31.12.2015 3.2-14/12539 Surnu isiku toimiku üleandmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
31. 31.12.2015 3.2-14/12538 Surnu isiku toimiku üleandmine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
32. 30.12.2015 E-post Teade abivajava lapse kohta (Koolieelne lasteasutus Marjake) Menetletud  
33. 30.12.2015 2-15-14860 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 30.12.2015 2-15-11427 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 30.12.2015 E-post Teade abivajava lapse kohta (Narva Lasteaed Marjake) Menetletud