Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2016 8-3/2016/3200-5 Taotlusdokumentidest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
2. 30.12.2016 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
3. 30.12.2016 8-3/2016/5124-2 Loa andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
4. 30.12.2016 8-3/2016/3189-6 Maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
5. 30.12.2016 8-3/2016/5162-1 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
6. 30.12.2016 2-16-16106 Lapsele määratud esindaja määruskaebus ja kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 30.12.2016 10-3/3294 Teatis linna koolide kohta (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
8. 30.12.2016 2-16-16511 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2016 2-1.6/3085 Taotlus matmise korraldamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
10. 30.12.2016 2-16-19336 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
11. 30.12.2016 Taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
12. 30.12.2016 N.Akimova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
13. 30.12.2016 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
14. 30.12.2016 Teenistusest vabastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
15. 29.12.2016 V.Aništšenkov'i tasustamata puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
16. 29.12.2016 Avaldus (MTÜ Narwa Art) Menetletud  
17. 29.12.2016 Teatis (OÜ Narva Tes Plus) Menetletud  
18. 29.12.2016 Avaldus (MTÜ Narwa Art) Menetletud  
19. 29.12.2016 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
20. 29.12.2016 2016.a sihtfinantseerimise eelarve ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
21. 29.12.2016 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
22. 29.12.2016 Hinnapakkumuse edukaks tunnistamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
23. 29.12.2016 S.Skryabina puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
24. 29.12.2016 I.Tšertkova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
25. 29.12.2016 Ž.Petrova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
26. 29.12.2016 J.Suurväli puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
27. 29.12.2016 Avaldus (Archirender OÜ) Menetletud  
28. 29.12.2016 L.Golubtšikova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
29. 29.12.2016 J.Golubtšikov'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
30. 29.12.2016 K.Stepanova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
31. 29.12.2016 V.Mihhailovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
32. 29.12.2016 2-16-17692 Isiku avaldus ja kohtumäärused (avalduse menetlusse võtmine, menetluse kinniseks kuulutamine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 29.12.2016 467 Avaldus (Z. J.) Menetletud  
34. 29.12.2016 2.1-3.1/583 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
35. 29.12.2016 7.PT-2/34795-2 Päring alaealiste laste elukoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Menetletud