Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.12.2017 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
2. 29.12.2017 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
3. 29.12.2017 2324p-20 Narva linna bussijaama rekonstrueerimine. Munakivid (AS Lemminkäinen Eesti) Menetletud  
4. 29.12.2017 2324p-22 Töövõtuleping täitmises (AS Lemminkäinen Eesti) Menetletud  
5. 29.12.2017 2.1-8/9038-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
6. 29.12.2017 2-17-14347 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest ja menetluse peatamisest kuni 31.03.2018.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 29.12.2017 2-15-4474 Puudutatud isikute ja määratud esindaja seisukohad, kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 29.12.2017 2-16-19607 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 29.12.2017 2-17-11631 Teade riigilõivu tasumise või menetlusabi taotluse esitamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 29.12.2017 Teenistusse võtmine ja ametikohale nimetamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
11. 29.12.2017 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
12. 29.12.2017 2-17-18513 Kohtunõue isiku hooldusõiguste peatamise vajaduse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 29.12.2017 PRO-744 Vastus kirjale (AS Infragate Eesti) Menetletud  
14. 29.12.2017 NJ-HAL-3/685-2 Vastus kirjale (Enefit Energiatootmine AS) Menetletud  
15. 29.12.2017 5.3-5/13476 Sihtotstarbelised toetused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
16. 29.12.2017 Töökorralduse reeglistiku kinnitamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
17. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
18. 29.12.2017 Parkimiskaarte nimekiri. (Linnamajandusamet) Menetletud  
19. 29.12.2017 Piirinaabrite kontaktandmete tellimine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
20. 29.12.2017 Arhiiviväärtuseta toimikute hävitamine. (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
21. 29.12.2017 1711581/10277 Teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
22. 29.12.2017 1711581/10276 Teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
23. 29.12.2017 1711581/10274 Teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
24. 29.12.2017 G.Ignatovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
25. 29.12.2017 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
26. 29.12.2017 29-1.3/23375-3 Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse kokkuvõte (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
27. 29.12.2017 Detailplaneeringu eskiis (Vallikraavi Kinnisvara AS) Menetletud  
28. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
29. 29.12.2017 10-4.7/6028 Järelepärimine (Maardu Linnavalitsus) Menetletud  
30. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
31. 29.12.2017 Katastriüksuse piiride täpsustamine (OÜ Monada) Menetletud  
32. 29.12.2017 665/4.1 Pärandvara inventuuri määramise otsus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
33. 29.12.2017 Ajutise komisjoni moodustamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
34. 29.12.2017 666/4.1 Pärandvara inventuuri määramise otsus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
35. 29.12.2017 1711582/03288 Teatis (Linnamajandusamet) Menetletud