Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 28.12.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
2. 28.12.2018 Töövõtulepingu täitmine (Novarc Group AS) Saadetud  
3. 28.12.2018 Teade (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
4. 28.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
5. 28.12.2018 Tee ehitusloa taotlus (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
6. 28.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
7. 28.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
8. 28.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
9. 28.12.2018 Vastus teatele (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Saadetud  
10. 28.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
11. 28.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
12. 28.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
13. 28.12.2018 Seisukoht ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud  
14. 28.12.2018 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
15. 28.12.2018 Tellimuskiri (Linnamajandusamet)  
16. 28.12.2018 Vastus teatele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
17. 27.12.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
18. 27.12.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
19. 27.12.2018 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
20. 27.12.2018 Teade (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
21. 27.12.2018 Kuulutuse avaldamine (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
22. 27.12.2018 Detailplaneeringu kohta (Maa-amet) Saadetud  
23. 27.12.2018 Detailplaneeringu kohta (Rahandusministeerium) Saadetud  
24. 27.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
25. 27.12.2018 Vastus taotlusele (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Saadetud  
26. 27.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
27. 27.12.2018 Ettepanek maade munitsipaalomandisse andmiseks (Maa-amet) Saadetud  
28. 27.12.2018 Vastus taotlusele (Laste Hoolekande asutus Lootus) Saadetud  
29. 27.12.2018 Vastus teatele (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Saadetud  
30. 27.12.2018 vastus taotlusele (Narva 6. Kool) Saadetud  
31. 27.12.2018 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
32. 27.12.2018 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
33. 27.12.2018 Vastus taotlusele (Narva Paju Kool) Saadetud  
34. 27.12.2018 Vastus nõudekirjale (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond)  
35. 27.12.2018 SAA seisukoht ts.asjas nr 2-18-18401 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Saadetud