Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 19.10.2020 Kiri (Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ) Saadetud  
2. 19.10.2020 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-20-13647 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 19.10.2020 Kinnituskiri (AS YIT Eesti)  
4. 19.10.2020 Taotlus õigustatud huvi korral (Eraisik) Saadetud  
5. 19.10.2020 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 20231602331 (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Saadetud  
6. 19.10.2020 Menetluse algatamine (Eraisik) Saadetud  
7. 19.10.2020 Kuulutuse avaldamine (SA Narva Linnaleht) Saadetud  
8. 16.10.2020 Vastus avaldusele abivajava isiku kohta (Eraisikud) Saadetud  
9. 16.10.2020 Taotlus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
10. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
11. 16.10.2020 Seisukoht isiku avaldusele ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
12. 16.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
13. 16.10.2020 Juhtumi edastamine (Lasnamäe Linnaosavalitsus lastekaitse talitus) Saadetud  
14. 16.10.2020 Järelepärimine lapse sugulase kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
15. 16.10.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik)  
16. 16.10.2020 Teatis eestkostetava isiku surma kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
17. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
18. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
19. 16.10.2020 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
20. 16.10.2020 Munitsipaalruumide kasutuse sihipärasuse kontroll (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
21. 16.10.2020 Volikiri (Narva Linnakantselei) Saadetud  
22. 16.10.2020 Teatis (Eraisikud) Saadetud  
23. 16.10.2020 õiend ürituste läbiviimisest (Narva LV Kultuuriosakond) Saadetud  
24. 15.10.2020 Päring (SA Narva Haigla) Saadetud  
25. 15.10.2020 Menetluse algatamiseks kahju tekitaja väljaselgitamiseks (Ida Prefektuur) Saadetud  
26. 15.10.2020 Seisukoht määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
27. 15.10.2020 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
28. 15.10.2020 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
29. 15.10.2020 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
30. 15.10.2020 Vastus pöördumisele alaealise lapse kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
31. 15.10.2020 Taotlus kaasabi osutamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
32. 15.10.2020 Garantiikiri (OÜ Promelauks) Saadetud  
33. 15.10.2020 Vastus (päringule vastamisest) (Jana Kondrašova - linnavolikogu liige) Menetletud  
34. 15.10.2020 Pakkumuse esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
35. 14.10.2020 Kiri (Narva Muuseum) Saadetud