Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 14.08.2020 A.B. taotlus (Viru Vangla) Saadetud  
2. 14.08.2020 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
3. 14.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4. 14.08.2020 Vastus järelepärimisele (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
5. 14.08.2020 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Notar Sergei Nikonov) Saadetud  
6. 14.08.2020 Vastus teabenõudele (Eraisik) Saadetud  
7. 14.08.2020 Vastus kohtunõudele andmete esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 14.08.2020 Vastus isiku 27.07.2020.a kirjale (Eraisik) Saadetud  
9. 14.08.2020 Vastus isiku kaebusele ja seisukoht kompromissi võimalikkuse osas (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
10. 14.08.2020 vastus omanikule (Eraisik) Saadetud  
11. 14.08.2020 Tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
12. 14.08.2020 Tellimuskiri (IKAR Ehitus Grupp OÜ) Saadetud  
13. 14.08.2020 Kinnitus omaikule (Virumaa Mets OÜ) Saadetud  
14. 14.08.2020 töötuskindlustusmaksete kohta (Eesti Töötukassa)  
15. 13.08.2020 teenuse osutamise leping (Narva LV Kultuuriosakond)  
16. 13.08.2020 töötuskindlustusmaksete kohta (Eesti Töötukassa)  
17. 13.08.2020 Lapse asendushooldusteenusele paigutamise kooskõlastamine (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
18. 13.08.2020 Lapse asendushooldusteenusele paigutamise kooskõlastamine (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
19. 13.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 13.08.2020 Ettekirjutus-hoiatus (HÜ Põhja Ring) Saadetud  
21. 13.08.2020 Taotlus koondarve parandamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
22. 13.08.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
23. 13.08.2020 Taotlus hinnangu esitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
24. 13.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele vanema hooldusõiguse ennistamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
25. 13.08.2020 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
26. 13.08.2020 teenuse osutamise leping (MTÜ Teine Laine)  
27. 13.08.2020 Ettepanek (OÜ Pak) Saadetud  
28. 12.08.2020 Kiri (Viking Art OÜ) Saadetud  
29. 12.08.2020 Narva linna videovalve (MTÜ Vaba Loome Keskus) Saadetud  
30. 12.08.2020 Seisukoht isiku avaldusele suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
31. 12.08.2020 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
32. 12.08.2020 Vastus isiku avaldusele eestkostetava vara kohta (Eraisik) Saadetud  
33. 12.08.2020 Seisukoht vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 12.08.2020 Vastus järelepärimisele alaealise lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
35. 12.08.2020 Seisukoht esialgse õiguskaitse kohaldamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud