Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2020 Kiri (Eraisik V.P.) Saadetud  
2. 31.12.2020 Tellimuskiri (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ)  
3. 31.12.2020 Kiri (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ)  
4. 31.12.2020 Otsuse edastamine (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Saadetud  
5. 31.12.2020 Hinnapakkumuse päring (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
6. 30.12.2020 Vastus taotlusele (Eraisik) Saadetud  
7. 30.12.2020 Tsiviilasja nr 2-20-15366 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 30.12.2020 Volikiri (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
9. 30.12.2020 Garantiikiri (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ) Saadetud  
10. 30.12.2020 Taotlus (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
11. 30.12.2020 Lepingu pikendamine (OÜ Elamuservis) Saadetud  
12. 30.12.2020 Kaasamine menetlusse (Narva linn, Suur tn 12 KÜ) Saadetud  
13. 30.12.2020 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud  
14. 30.12.2020 Järelepärimine (OÜ Narva Perearstikeskus) Saadetud  
15. 30.12.2020 Volikiri KO korrespondentsi saatmiseks ja vastuvõtmiseks (Eesti Post AS) Saadetud  
16. 29.12.2020 Hinnapakkumise esitamise ettepanek (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
17. 29.12.2020 Seisukoht avaldusele tsiviilasjas nr 2-14-61978 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 29.12.2020 Tsiviilasja nr 2-10-49549 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 29.12.2020 Taotlus seisukoha pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
20. 29.12.2020 Taotlus tsiviilasjas nr 2-19-15800 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 29.12.2020 Järelepärimine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
22. 29.12.2020 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-20-18145 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
23. 29.12.2020 Tsiviilasja nr 2-10-61070 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik S.S.) Saadetud  
25. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik R.J.) Saadetud  
26. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik N.V.) Saadetud  
27. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik P.V.) Saadetud  
28. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik M.P.) Saadetud  
29. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik O.P.) Saadetud  
30. 28.12.2020 Vastus avaldusele (Eraisik I.S) Saadetud  
31. 28.12.2020 Järelepärimine (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
32. 28.12.2020 Järelepärimine (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
33. 28.12.2020 Järelepärimine (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
34. 28.12.2020 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
35. 28.12.2020 Kiri (FIE Olga Kopõlova) Saadetud