Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 20.01.2021 25356 Vastus arheoloogilise uuringu teatisele (Muinsuskaitseamet) 19.02.2021  
2. 20.01.2021 Andmete päring (AÜ Elektron) 19.02.2021  
3. 20.01.2021 Teatis fraktsiooni Keks koosseisu muutmisest (Fraktsioon Kesk) 19.02.2021  
4. 20.01.2021 2-2/9 2021. a tegevustoetus (SA Narva Muuseum) 19.02.2021  
5. 20.01.2021 2-1.4/65-1 Selgitused teabenõude kohta (SA Narva Haigla juhatus) 19.02.2021  
6. 20.01.2021 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) 19.02.2021  
7. 20.01.2021 2-19-20352 Kohtukutse kohtuistungile 10.02.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.02.2021  
8. 20.01.2021 2-20-12946 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
9. 20.01.2021 2.11-2/557-1 SA Narva Haigla nõukogu liikme kandidaat (Tartu Ülikooli Kliinikum SA) 19.02.2021  
10. 20.01.2021 2-20-18524 Kohtukutse kohtuistungile 27.01.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 27.01.2021  
11. 20.01.2021 kiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) 19.02.2021  
12. 20.01.2021 25 Avaldus (S. L.) 19.02.2021  
13. 20.01.2021 2-20-13194 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
14. 20.01.2021 2-21-739 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 02.02.2021  
15. 20.01.2021 2-20-7028 Kohtukutse kohtuistungile 23.02.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 23.02.2021  
16. 20.01.2021 Kaebus (Eraisik) 19.02.2021  
17. 20.01.2021 2-15-17166 Kohtumäärus kohtu algatusel menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 08.02.2021  
18. 20.01.2021 2-20-8898 Kohtukutse kohtuistungile 28.01.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 28.01.2021  
19. 20.01.2021 4.-3/27 Teade koduteenuste osutamise lepingu lõpetamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
20. 20.01.2021 3-13/96 Avaldus abivajavale isikule abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) 18.02.2021  
21. 20.01.2021 L.Spiridonova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 29.01.2021  
22. 20.01.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
23. 20.01.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Tiimani 10) 19.02.2021  
24. 20.01.2021 Teade pakendi korjamise kohta (OÜ Ekovir) 19.02.2021  
25. 20.01.2021 Taotlus (OÜ ARC Projekt) 19.02.2021  
26. 20.01.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.02.2021  
27. 20.01.2021 metoodiliste ühingute koosseisude kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
28. 20.01.2021 Arvamus (OÜ Koduinvest) 19.02.2021  
29. 20.01.2021 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
30. 20.01.2021 Vastuskiri (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
31. 20.01.2021 Teatis (Eraisik) Menetletud  
32. 20.01.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.02.2021  
33. 20.01.2021 Garantiiperioodi pikendamine (Viamer Grupp OÜ) 19.02.2021  
34. 20.01.2021 Maa-ala rendile taotlemine (Eraisikud) 19.02.2021  
35. 20.01.2021 Küsimus (Liliya) 19.02.2021