Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 16.06.2021 Finantseerimise taotlus (SA Narva Sadam) 16.07.2021  
2. 16.06.2021 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud) 16.07.2021  
3. 16.06.2021 Taotlus (Narva LV Kultuuriosakond) 16.07.2021  
4. 16.06.2021 Kinnisvara andmekorje (Rahandusministeerium) 31.07.2021  
5. 16.06.2021 Asjaajamise vastuvõtmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
6. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
7. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
8. 16.06.2021 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
9. 16.06.2021 Teatis (FIE Olga Jakovleva) 16.07.2021  
10. 16.06.2021 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Pähklimäe 2) 16.07.2021  
11. 16.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 16.07.2021  
12. 16.06.2021 L.Sergejenko põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 16.07.2021  
13. 16.06.2021 Raieloa taotlus (Narva Muusikakool) 16.07.2021  
14. 16.06.2021 Lepingu lõpetamise tähtaja pikendamine taotlus (Eesti ESM AS) 16.07.2021  
15. 16.06.2021 Teenistus/töölähetus A.Veevo, N.Orava (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 16.07.2021  
16. 16.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 16.07.2021  
17. 16.06.2021 Teatis (OÜ VisiitPlus) 16.07.2021  
18. 16.06.2021 Pöördumine (Kangelaste 41 KÜ) 16.07.2021  
19. 16.06.2021 Taotlus (KÜ Puškini 11) 16.07.2021  
20. 16.06.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 04.08.2021  
21. 16.06.2021 Teatis (OÜ VisiitPlus) 16.07.2021  
22. 16.06.2021 Taotlus (AÜ Olginski) 16.07.2021  
23. 15.06.2021 3100,21,0308333 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
24. 15.06.2021 3100,21,0294208 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
25. 15.06.2021 3100,21,0293891 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
26. 15.06.2021 4.-3/214 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
27. 15.06.2021 4.-10/187 Teade tugiisikuteenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
28. 15.06.2021 2-1.6/683 Taotlus isikule eestkostja määramiseks ja isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (SA Narva Haigla) 28.06.2021  
29. 15.06.2021 2-10-65167 Kohtumäärus kohtu algatusel esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
30. 15.06.2021 Raieloa taotlus (Eraisikud) 15.07.2021  
31. 15.06.2021 2-10-56727 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) 16.07.2021  
32. 15.06.2021 2-21-698 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
33. 15.06.2021 Avaldus (Vladislav Prima) 15.07.2021  
34. 15.06.2021 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 15.07.2021  
35. 15.06.2021 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 15.07.2021