Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.04.2021 3100,21,0177220 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
2. 09.04.2021 3100,21,0176581 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 09.04.2021 2-19-9574 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
4. 09.04.2021 2-20-10462 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
5. 09.04.2021 2-20-5467 Kohtumäärus menetluse uuendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
6. 09.04.2021 2-21-1795 Kohtukutse kohtuistungile 11.05.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 11.05.2021  
7. 09.04.2021 2-21-3850 Kohtukutse kohtuistungile 04.05.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 04.05.2021  
8. 09.04.2021 2-21-5310 Isikute avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.04.2021  
9. 09.04.2021 E-post Andmed arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
10. 09.04.2021 4.-7/81 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
11. 09.04.2021 Reklaami kujunduse kooskõlastus (JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU) 09.05.2021  
12. 09.04.2021 Taotlus (Narva Linnakantselei) 09.05.2021  
13. 09.04.2021 4.-7/72 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
14. 09.04.2021 131 Päring (M. U.) 09.05.2021  
15. 09.04.2021 4.-7/71 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
16. 09.04.2021 4.-7/76 Taotlus võlgade kustutamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
17. 09.04.2021 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.05.2021  
18. 09.04.2021 Avaldus (Balti Finantseerimisasutuse AS) 09.05.2021  
19. 09.04.2021 2.-6/4 Taotlus kulude hüvitamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
20. 09.04.2021 7-1/10198-1 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla)  
21. 09.04.2021 2021.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) 09.05.2021  
22. 09.04.2021 5.31/3272 Taotlus eelarve suurendamisest sihtotstarbeliste vahendite osas (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
23. 09.04.2021 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) 09.05.2021  
24. 09.04.2021 21-04 Hävitamisakti esitamine (Narva Lasteaed Cipollino) Menetletud  
25. 09.04.2021 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) 09.05.2021  
26. 09.04.2021 2-13/40 Taotlus (Narva Spordikool Energia) 09.05.2021  
27. 09.04.2021 1-16/106 Taotlus (SA Narva Linna Arendus) 09.05.2021  
28. 09.04.2021 Eelnõu (ELVL büroo) 22.04.2021  
29. 09.04.2021 Avaldus (HÜ Põhja Ring) 09.05.2021  
30. 09.04.2021 Avaldus (Eraisik) 09.05.2021  
31. 09.04.2021 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) 09.05.2021  
32. 09.04.2021 2021.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) 09.05.2021  
33. 09.04.2021 7.2-2.3/3055-1. Märgukiri (Päästeamet) 09.05.2021  
34. 09.04.2021 C/33-1 Vastuskiri (Narva Vesi AS) 09.05.2021  
35. 09.04.2021 Taotlus (Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing) 09.05.2021