Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 09.04.2021 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2. 09.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
3. 09.04.2021 Vastus isiku 17.03.2021.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
4. 09.04.2021 Järelepäring P.Kerese tänava tiigi kohta (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
5. 09.04.2021 Teatis (Eraisik) Saadetud  
6. 09.04.2021 Kaasamine (Korteriühistud) Saadetud  
7. 09.04.2021 Kaasamine (Weldmeister OÜ) Saadetud  
8. 09.04.2021 Kaasamine (KÜ Puškini 5) Saadetud  
9. 09.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele otsustusõiguse üleandmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
10. 09.04.2021 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava isiku nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
11. 08.04.2021 Selgitused esitatud avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
12. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
13. 08.04.2021 Taotlus eestkostja aruande esitamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
14. 08.04.2021 Õigusabitaotlus (Ukraina justiitsministeerium)  
15. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
16. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
17. 08.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 08.04.2021 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
19. 08.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (Jumalaema Narva Ikooni Kogudus) Saadetud  
20. 08.04.2021 Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise toimikute edastamine (Maa-amet) Saadetud  
21. 08.04.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
22. 08.04.2021 Õiendid (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
23. 08.04.2021 Teade Narva linnas busside liikluskorralduse muutmine kohta (Asutused) Saadetud  
24. 07.04.2021 Otsuse edastamine (Eraisik) Saadetud  
25. 07.04.2021 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
26. 07.04.2021 Kirjalik nimekiri eestkostetava vara kohta kohtuasjas nr 2-20-16631 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
27. 07.04.2021 Taotlus avalduse läbivaatamise edasilükkamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 07.04.2021 Ettekirjutus (Eraisik) Saadetud  
29. 07.04.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
30. 07.04.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Jõhvi Narva üksus) Saadetud  
31. 07.04.2021 Omafinantseeringu kinnitus (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
32. 07.04.2021 Vastus kohtunõudele isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
33. 07.04.2021 Vastus järelepärimisele alaealise lapse pere ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
34. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
35. 07.04.2021 Seisukoht isiku avaldusele vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud