Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 20.01.2021 Taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks kuni 03.02.2021.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
2. 20.01.2021 Taotlus alaealise lapse suhtes (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Saadetud  
3. 20.01.2021 Vastus (Eraisikud J.P. ja V.P.) Saadetud  
4. 20.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
5. 20.01.2021 Järelepärimine lapse tervisliku seisundi kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Linda 1)) Saadetud  
6. 20.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Lasteaed Vikerkaar) Saadetud  
7. 20.01.2021 Järelepärimine õpilase iseloomustuse kohta (Maarjamaa Hariduskolleegium) Saadetud  
8. 20.01.2021 Vastus taotlusele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
9. 20.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
10. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Tallinna Mustamäe üksus) Saadetud  
11. 20.01.2021 Vastus teatele isiku kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
12. 20.01.2021 Teade (MTÜ Virumaa Tugiteenused) Saadetud  
13. 20.01.2021 Tõendite esitamine kohtuasjas nr 2-20-3876 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
14. 20.01.2021 Vastus isiku teatele abivajava isiku kohta (Eraisik) Saadetud  
15. 20.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
16. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
17. 20.01.2021 Vastus teatele abivajava isiku kohta (SA Narva Haigla) Saadetud  
18. 20.01.2021 Täiendav vastus isiku avaldusele (Eraisik) Saadetud  
19. 20.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
20. 20.01.2021 telefoninumbri ümberregistreerimine (Telia Eesti AS)  
21. 19.01.2021 Vastuskiri (Aleksei Mägi - Narva Linnavolikogu) Saadetud  
22. 19.01.2021 Elektrijaama tee 50, Narvas, asuvad paadigaraažid (Enefit Power AS) Saadetud  
23. 19.01.2021 Vastus taotlusele kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
24. 19.01.2021 Vastus teabenõudele (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
25. 19.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
26. 19.01.2021 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
27. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
28. 19.01.2021 Kakuke tegevuse lõpetamine (Statistikaamet)  
29. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
30. 19.01.2021 Järelepärimine arstitõendi ja hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
31. 19.01.2021 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-10-60699 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
32. 19.01.2021 Järelepärimine lapse iseloomustuse kohta (Keila Kool) Saadetud  
33. 19.01.2021 Seisukoht seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
34. 18.01.2021 Vastus pöördumisele (Eraisik J.Z.) Saadetud  
35. 18.01.2021 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Saadetud