Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2022 3100,22,0744976 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
2. 30.12.2022 3100,22,0744900 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
3. 30.12.2022 3100,22,0744125 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
4. 30.12.2022 3100,22,0741927 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (2 tk) (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
5. 30.12.2022 3100,22,0740705 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
6. 30.12.2022 3100,22,0739442 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
7. 30.12.2022 2-22-19358 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 30.12.2022 2-22-19169 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2022 E-post Teade tugiisiku töötunni hinna muutmisest alates 01.01.2023.a (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
10. 30.12.2022 3100,22,0742035 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
11. 30.12.2022 3100,22,0737493 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
12. 30.12.2022 3100,22,0730950 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
13. 30.12.2022 2-11-28818 Isikule määratud esindaja määruskaebus ja kohtumäärus määruskaebuse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 30.12.2022 2-22-19386 SA taotlus ja kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
15. 30.12.2022 2-22-19386 SA taotlus ning kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
16. 30.12.2022 2-21-9107 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja isikule esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 30.12.2022 E-post Avaldus meetmete võtmiseks isiku suhtes (KÜ Võidu 15) Menetletud  
18. 30.12.2022 4.-1/37 Teatis kliendi kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
19. 30.12.2022 53 Hinnamuutuse teatis (SA Jõhvi Hooldekeskus)  
20. 30.12.2022 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
21. 30.12.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
22. 30.12.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
23. 30.12.2022 Sihtotstarbeliste kulude tagastamine ja ülekandmine 2023.aasta eelarvesse (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
24. 30.12.2022 Kiri (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
25. 30.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
26. 30.12.2022 O.Smirnova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
27. 30.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
28. 30.12.2022 Väljamaksetaotlus (KÜ Võidu 1 Narva) Menetletud  
29. 30.12.2022 Väljamaksetaotlus (KÜ Võidu 1 Narva) Menetletud  
30. 30.12.2022 615 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
31. 30.12.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
32. 30.12.2022 Ehitusteatis - Kreenholmi tn 36 (Ehitisregister) Menetletud  
33. 30.12.2022 5.31/13000 Muudatusettepanekud 2023.a eelarve eelnõu juurde (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
34. 30.12.2022 NJ-JUH-6/1335-2 Arvamuse avaldamine (Enefit Power AS) 29.01.2023  
35. 30.12.2022 Puhkepäeval töötamine ja vaba aja andmine (Narva Linnakantselei) Menetletud