Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.06.2022 Teade (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
2. 30.06.2022 Teade kohtule ekspertiisi osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 30.06.2022 Eestkostja lõpparuanne kohtuasjas nr 2-18-4385 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
4. 30.06.2022 Lisadokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-22-9293 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
5. 30.06.2022 Seisukoht isiku avaldusele lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
6. 30.06.2022 Järelepärimine isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
7. 30.06.2022 Eestkostja aruanne tehtud tehingu ja eestkostetava raha paigutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
8. 30.06.2022 Eestkostja aruanne kohtuasjas nr 2-11-17144 (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
9. 30.06.2022 Ametniku teenistusleht (Riigi Tugiteenuste Keskus)  
10. 30.06.2022 Garantiikiri (OÜ Lionline) Saadetud  
11. 30.06.2022 Konkurss (Eraisik O.O) Saadetud  
12. 30.06.2022 Kaebuse edastamine (KÜ Gerassimovi 18) Saadetud  
13. 30.06.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
14. 29.06.2022 Piirdeaia paidaldus (Ramirent Baltic AS) Saadetud  
15. 29.06.2022 Seisukoht isikute avaldusele lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
16. 29.06.2022 Garantiikiri kindlustamata isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
17. 29.06.2022 Avaldus esialgse õiguskaitse rakendamiseks ja lastele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
18. 29.06.2022 Seisukoht seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 29.06.2022 Volikiri (EAS)  
20. 29.06.2022 Seisukoht eestkostja avaldusele eestkostetava isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
21. 29.06.2022 Vastus järelepärimisele laste perekonna ja viibimiskoha kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
22. 29.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
23. 28.06.2022 Taotlus projekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamiseks (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
24. 28.06.2022 Nõue garantiiajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks (Jaagor Grupp OÜ) Saadetud  
25. 28.06.2022 Järelepärimine laste iseloomustuse kohta (Narva Lasteaed Cipollino) Saadetud  
26. 28.06.2022 Vastus järelepärimisele lapse elukoha ja pere kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
27. 28.06.2022 Vastus kohtunõudele esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
28. 28.06.2022 Tõend (Eraisik) Saadetud  
29. 28.06.2022 Vastus infopäringule isiku esindaja pöördumise alusel (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
30. 28.06.2022 Teade eestkostetava isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 28.06.2022 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ning taotlus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
32. 28.06.2022 Vastus taotlusele kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Saadetud  
33. 28.06.2022 Järelepärimine arsti arvamuse esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
34. 28.06.2022 Teavitus (Sotsiaalkindlustusamet) Saadetud  
35. 27.06.2022 Teade isiku viibimiskoha kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud