Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 01.02.2023 Vastus päringule (Notar Sergei Nikonov) 03.03.2023  
2. 31.01.2023 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
3. 31.01.2023 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
4. 31.01.2023 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
5. 31.01.2023 Narva gaasijaotusjaama juurdepääsutee (Elering AS) 02.03.2023  
6. 31.01.2023 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
7. 31.01.2023 Rakvere tn 85 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
8. 31.01.2023 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
9. 31.01.2023 Sõiduplaani muudatuste kooskõlastamine (Valgis OÜ) Menetletud  
10. 31.01.2023 A.Galaktionova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
11. 31.01.2023 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest (Narva Linnavalitsus) 02.03.2023  
12. 31.01.2023 Ehitusteatis - Rakvere tn 22 (Ehitisregister) 02.03.2023  
13. 31.01.2023 53 Päring (R. S.) Menetletud  
14. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon) Menetletud  
15. 31.01.2023 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnaehituskomisjon) Menetletud  
16. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
17. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
18. 31.01.2023 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
19. 31.01.2023 Ž.Petrova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 28.02.2023  
20. 31.01.2023 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
21. 31.01.2023 informaatikaviktoriin KOBRAS (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
22. 31.01.2023 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
23. 31.01.2023 Puhkuste graafiku kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
24. 31.01.2023 Tööde teostamise tähtaja pikendamise taotlus (Narva Vesi AS) Menetletud  
25. 31.01.2023 Infopäring (Eraisikud) 02.03.2023  
26. 31.01.2023 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
27. 31.01.2023 komisjoni moodustamine matemaatikaolümpiaadi läbiviimiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
28. 30.01.2023 2-22-16202 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja)  
29. 30.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 30.01.2023 3-12/43 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
31. 30.01.2023 3-12/42 Teatis eluruumi tagamise teenuse lõpetamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
32. 30.01.2023 E-post Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
33. 30.01.2023 AT/2023/8-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
34. 30.01.2023 AT/2023/9-197 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
35. 30.01.2023 2-23-546 Lastele määratud esindaja 30.01.2023.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud