Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 13.11.2008 1.6/4279 eelarveartiklite ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
107. 13.11.2008 5 Avaldus (KÜ Energonova) Menetletud  
108. 18.11.2008 ilma info küsimine (AS Lindorff Eesti) Menetletud  
109. 18.11.2008 ilma info küsimine (KÜ Mõisa 2) Menetletud  
110. 19.11.2008 2-08-23520/279/37007-08 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 19.11.2008 1.6/4279 Ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
112. 20.11.2008 3.1-8/2005 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
113. 20.11.2008 Avaldus (Bordikov Nikolai) Menetletud  
114. 21.11.2008 ilma Taotlus -rent (MTÜ Noorteorganisatsioon GATEWAY) Menetletud  
115. 01.12.2008 Kiri (Tööturuamet, ESF osakond) Menetletud  
116. 01.12.2008 IDA 4.1-20.18/12784 Sotsiaaltöötaja arvamuse nõue (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
117. 01.12.2008 123 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
118. 01.12.2008 Ilma Arve (Meditsiinigrupp Hooldus OÜ) Menetletud  
119. 11.12.2008 592-08 Saatekiri (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
120. 12.12.2008 6.TL15.2-2/29242-4 JÄRELPÄRIMINE (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
121. 12.12.2008 1.6/4712 Ümberpaigutus (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
122. 16.12.2008 A-1200 Käskkiri Sulevi puhkusest (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
123. 22.12.2008 2-08-54247-283/40932-08 Saatekiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 22.12.2008 IDA 4.1-16.13/29099 Sotsiaaltöötaja arvamuse nõue (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
125. 23.12.2008 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
126. 05.01.2009 Ilma Arve nr 39148 (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud  
127. 05.01.2009 Ilma Arve nr 39147 (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud  
128. 05.01.2009 Ilma Arve nr 46 (FIE Tamara Luigas Puudega Laste Halastuskodu) Menetletud  
129. 05.01.2009 Ilma Arve nr B08120645998 (AS EMT) Menetletud  
130. 05.01.2009 Ilma Arve nr 1030155644 (AS Eesti Statoil) Menetletud  
131. 05.01.2009 Ilma Arve nr 1030155643 (AS Eesti Statoil) Menetletud  
132. 05.01.2009 Ilma Arve nr 403654 (Securitas Eesti AS) Menetletud  
133. 05.01.2009 Ilma Avaldus (Mare Oluvere) Menetletud  
134. 05.01.2009 2-08-67273-279/41731-08-113 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 05.01.2009 2-08-80098-279/41731-08-112 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 05.01.2009 925 Teade (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
137. 05.01.2009 IDA 4.1-16.13/82 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
138. 05.01.2009 IDA 4.1-16.13/74 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
139. 05.01.2009 IDA 4.1-16.13/73 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
140. 05.01.2009 2-08-74342-279/14-09 Kohtumääruse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud