Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163591. 28.09.2022 7-1/22/16170-2 Taotluse edastamine (Maa-amet) 30.01.2023  
163592. 28.09.2022 Raieloa taotlus (OÜ Bauest) Menetletud  
163593. 28.09.2022 Raieloa taotlus (KÜ Rakvere 87) Menetletud  
163594. 28.09.2022 2204/KV – 004 Alltöövõtja kooskõlastamise taotlus (RTS Infra Eesti OÜ) Menetletud  
163595. 28.09.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163596. 28.09.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163597. 28.09.2022 A.Kibkalo töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163598. 28.09.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163599. 28.09.2022 Raieloa taotlus (KÜ Rakvere 89 Narva) Menetletud  
163600. 28.09.2022 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
163601. 28.09.2022 Täpsustus 19.09.2022 kirjale nr 8848-3 „2022. a eelarve muutmine“ (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
163602. 28.09.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
163603. 28.09.2022 Pöördumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
163604. 28.09.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163605. 28.09.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
163606. 29.09.2022 2-06-38324 Kohtumäärus vea parandamisest 12.10.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163607. 29.09.2022 2-22-12216 Isiku avaldused ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163608. 29.09.2022 2-22-4278 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163609. 29.09.2022 3-3/69 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
163610. 29.09.2022 E-post Taotlus menetluse kiirendamiseks (Eraisik) Menetletud  
163611. 29.09.2022 3100,22,0574546 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163612. 29.09.2022 2330,22,0003936 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163613. 29.09.2022 4.-7/151 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163614. 29.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) Menetletud  
163615. 29.09.2022 E-post Isiku 15.09.2022.a avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163616. 29.09.2022 E-post Isiku 26.09.2022.a avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163617. 29.09.2022 E-post Järelepärimine kinnipeetava eluaseme küsimuses (Viru Vangla) Menetletud  
163618. 29.09.2022 4.-3/351 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163619. 29.09.2022 4.-3/350 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163620. 29.09.2022 4.-3/349 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163621. 29.09.2022 4.-3/347 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163622. 29.09.2022 4.-3/348 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163623. 29.09.2022 3100,22,0576937 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163624. 29.09.2022 3100,22,0580752 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163625. 29.09.2022 3100,22,0576023 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud