Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163626. 29.09.2022 3100,22,0574362 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163627. 29.09.2022 3100,22,0575235 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163628. 29.09.2022 3100,22,0455456 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163629. 29.09.2022 2330,22,0004003 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163630. 29.09.2022 3100,22,0579681 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163631. 29.09.2022 3100,22,0571425 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163632. 29.09.2022 3100,22,0562892 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163633. 29.09.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
163634. 29.09.2022 Personalikäskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
163635. 29.09.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
163636. 29.09.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163637. 29.09.2022 8-7/22/19119 Päring pakendijäätmete kogumisvõrgustikuga seotud nõuete täitmise osas (Keskkonnaamet) Menetletud  
163638. 29.09.2022 3-22-2036 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-22-2036 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
163639. 29.09.2022 Vaie (Marina Minerals OÜ) Menetletud  
163640. 29.09.2022 ilma Projekti lõpetamine (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) Menetletud  
163641. 29.09.2022 2-22-2383 Kohtudokumentide edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163642. 29.09.2022 Taotlus (SA Vaba Lava) Menetletud  
163643. 29.09.2022 Pöördumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
163644. 29.09.2022 Pöördumine (Eraisikud) Menetletud  
163645. 29.09.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163646. 29.09.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163647. 29.09.2022 Enampakkumise komisjoni moodustamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
163648. 29.09.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
163649. 29.09.2022 Teatis - Linda tn 16 (tootmishoone) (Ehitisregister) Menetletud  
163650. 29.09.2022 Pöördumine (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
163651. 29.09.2022 Taotlus (Stuudioteater Ilmarine MTÜ) Menetletud  
163652. 29.09.2022 Kasutusteatis - Rakvere tn 87// Rakvere tänav J3 (SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORU) (Ehitisregister) Menetletud  
163653. 29.09.2022 9-2/7 Raha eraldamine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
163654. 29.09.2022 Projekteerimistingimuste taotlus - Süsiaugu tn 8 (rajatis) (Ehitisregister) 29.10.2022  
163655. 29.09.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
163656. 29.09.2022 1.1-19/60 Põhivara mahakandmine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
163657. 29.09.2022 3.28/9640 Surnu isiku toimiku üleandmine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
163658. 29.09.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
163659. 29.09.2022 452 Avaldus (E. V.) Menetletud  
163660. 29.09.2022 1.1-19/59 Õpilaste arvu suurendamine klassides (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud