Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163696. 30.09.2022 Käskkiri (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
163697. 30.09.2022 Teatis - Nugise tn 7 (hoone) (Ehitisregister) Menetletud  
163698. 30.09.2022 Taotlus (SA Narva Sadam) Menetletud  
163699. 30.09.2022 Taotlus (Narva linn, Uusküla 17 KÜ) Menetletud  
163700. 30.09.2022 Ajutise töörühma moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163701. 30.09.2022 Komisjoni moodustamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163702. 03.10.2022 458 Päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
163703. 03.10.2022 EE5100123-52 Tööprojekt kooskõlastamiseks (AS YIT Eesti) Menetletud  
163704. 03.10.2022 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
163705. 03.10.2022 A01.10-275-02/778 Nõudekiri (Swedbank P&C Insurance AS) Menetletud  
163706. 03.10.2022 457 Päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
163707. 03.10.2022 3-3/70 Ülesande andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
163708. 03.10.2022 Raieloa taotlus (KÜ Kangelaste 4) Menetletud  
163709. 03.10.2022 Pedagoogide autasustamine (Narva Linnavalitsus) 01.11.2022  
163710. 03.10.2022 9.1-08/19 Eelarveliste assigneeringute muutmine (Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
163711. 03.10.2022 Finantseerimise tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
163712. 03.10.2022 Hoolekogu moodustamine (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
163713. 03.10.2022 3100,22,0585193 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163714. 03.10.2022 2330,22,0003847 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163715. 03.10.2022 1-8/343 Teade 2023.a teenuste hindade kohta (SOS Lasteküla Eesti Ühing)  
163716. 03.10.2022 Hoolekogu aruanne (Narva Paju Kool) Menetletud  
163717. 03.10.2022 3.1-3/22/3163 Teavitus esitatud taotluste kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
163718. 03.10.2022 2-22-13963 Avaldaja seisukoht Narva linna seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163719. 03.10.2022 2-22-14426 Isiku avaldused ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
163720. 03.10.2022 3100,22,0571176 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163721. 03.10.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163722. 03.10.2022 3100,22,0582711 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163723. 03.10.2022 3100,22,0574795 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163724. 03.10.2022 3100,22,0569166 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163725. 03.10.2022 3100,22,0573517 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163726. 03.10.2022 Kesklinna teede seisukord (Eraisik) Menetletud  
163727. 03.10.2022 2-22-14562 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Tartu Maakohus Tartu Kohtumaja) Menetletud  
163728. 03.10.2022 E-post Päring isikutele töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 05.10.2022  
163729. 03.10.2022 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) 06.10.2022  
163730. 03.10.2022 Taotlus - sideõhuliinid (Ehitisregister) Menetletud