Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163801. 04.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163802. 04.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163803. 04.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163804. 04.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163805. 04.10.2022 Käskkirja muutmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
163806. 04.10.2022 2022. a kulueelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163807. 04.10.2022 V.Hohlova vaba päev (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
163808. 04.10.2022 Puhkuste ajakava muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163809. 04.10.2022 Küsimused õigusakti eelnõu kohta (Viktor Šemarin - Linnavolikogu liige) Menetletud  
163810. 04.10.2022 42/2-1 Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Lasteaed Tuluke) Menetletud  
163811. 04.10.2022 1.1-19/76 Eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
163812. 04.10.2022 2-10/58 Vahendite eraldamine (Narva Spordikool Energia) Menetletud  
163813. 04.10.2022 1-9/22/47 Vastus järelepärimisele (Eesti Keele Instituut) Menetletud  
163814. 04.10.2022 Tallinna mnt 43 detailplaneeringu kohta (OÜ Servin Arendus) Menetletud  
163815. 05.10.2022 465 Päring (Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
163816. 05.10.2022 2-22-14884 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
163817. 05.10.2022 2-16-5874 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
163818. 05.10.2022 2-11-51510 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
163819. 05.10.2022 E-post Teade abivajava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
163820. 05.10.2022 Teave (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
163821. 05.10.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
163822. 05.10.2022 E-post Isiku taotluse edastamine (Narva Paemurru Spordikool) Menetletud  
163823. 05.10.2022 Puuduva teenistuja ülesannete täitmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163824. 05.10.2022 K.Enno teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163825. 05.10.2022 Ehitise kontroll (Eraisik) Menetletud  
163826. 05.10.2022 personalikäskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
163827. 05.10.2022 1.15/53 Klasside täitumuse piirnormi suurendamine (Narva 6. Kool) Menetletud  
163828. 05.10.2022 Käskkirja kehtetuks tunnistamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163829. 05.10.2022 2.3-2/2462 Teade abivajava isiku kohta (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
163830. 05.10.2022 2-1.6/1266 Taotlus isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Menetletud  
163831. 05.10.2022 3100,22,0572511 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163832. 05.10.2022 8-5/26456-1 Päring isiku suhtes (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
163833. 05.10.2022 e-kiri Pöördumine seoses projektiga (MOTORI GARAAŽID HÜ) Menetletud  
163834. 05.10.2022 Teatis - Vaigu tn 72 (aiamaja) (Ehitisregister) Menetletud  
163835. 05.10.2022 Kasutusteatis - Juhhanovi tn 14 (eramu) (Eraisik) Menetletud