Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163836. 05.10.2022 12.2-1/7481-2 Riigihankelepingute sõlmimine (Rahandusministeerium) 03.11.2022  
163837. 05.10.2022 3100,22,0552914 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163838. 05.10.2022 3100,22,0588762 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163839. 05.10.2022 E-post Seisukoha küsimine menetluse jätkamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163840. 05.10.2022 2-22-11498 Puudutatud isiku seisukoht ja kompromissettepanek ning kohtunõue seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163841. 05.10.2022 E-post Teade lapse ainuhooldusõigusliku vanema surmast (Siseministeerium) Menetletud  
163842. 05.10.2022 Ilma Ametikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
163843. 05.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163844. 05.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163845. 05.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163846. 05.10.2022 4.-7/161 Teade invatransporditeenuse osutamise kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
163847. 05.10.2022 E-post Andmed arvete koostamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163848. 05.10.2022 E-post Andmed e-arvete koostamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163849. 05.10.2022 E-post Andmed e-arvete vormistamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163850. 05.10.2022 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
163851. 05.10.2022 A.Galaktionova vaba päev (Linnamajandusamet) Menetletud  
163852. 05.10.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
163853. 05.10.2022 Seisukoht tunnuslause asjus (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) Menetletud  
163854. 05.10.2022 Puhkepäeval töötamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
163855. 05.10.2022 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
163856. 05.10.2022 Eelarveliste assigneeringute muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163857. 05.10.2022 Selgitustaotlus (Narva Beach OÜ) Menetletud  
163858. 05.10.2022 Narva uus logo (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) Menetletud  
163859. 05.10.2022 6-5/22/19091-2 Seisukoht (Keskkonnaamet) Menetletud  
163860. 05.10.2022 464 Päring (Siseministeerium) Menetletud  
163861. 05.10.2022 Teatis - Haigla tn 5// 9 (Ajutine parkla) (Ehitisregister) Menetletud  
163862. 05.10.2022 Tagasinõue (4PS OÜ) Menetletud  
163863. 05.10.2022 M.Maksimova õppepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
163864. 05.10.2022 Taotlus - Viru tn 4// Viru tänav (piire) (Ehitisregister) Menetletud  
163865. 05.10.2022 Projekteerimistingimuste taotlus - Jõesuu tn 1 (hoone) (Ehitisregister) Menetletud  
163866. 05.10.2022 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
163867. 05.10.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
163868. 06.10.2022 2-22-14935 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
163869. 06.10.2022 2-14-14598 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163870. 06.10.2022 3-12/716 Päring isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Menetletud