Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
163871. 06.10.2022 4.-10/248 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
163872. 06.10.2022 3100,22,0587752 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163873. 06.10.2022 3100,22,0586900 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163874. 06.10.2022 3100,22,0584427 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163875. 06.10.2022 3100,22,0584530 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163876. 06.10.2022 3-12/718 Taotlus perekonnale abi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
163877. 06.10.2022 3100,22,0593163 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
163878. 06.10.2022 3.3/71 Taotlus laste ja perede komisjonile (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
163879. 06.10.2022 E-post Teade teenuse hinna muutmisest alates 01.01.2023.a ja hinnakalkulatsioon (MTÜ SPAK (Sillamäe Pereasendus kodu)) Menetletud  
163880. 06.10.2022 6-1/10706-9 Järelepärimine laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
163881. 06.10.2022 10-2/26639-1 Päring alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
163882. 06.10.2022 2-22-14845 Isiku avaldus, puuduste kõrvaldamise avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
163883. 06.10.2022 2-22-6095 Kohtumäärus vea parandamisest 27.09.2022.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163884. 06.10.2022 2-20-10282 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163885. 06.10.2022 2-21-3850 Meeldetuletuskiri eestkostja aruande esitamise kohta (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
163886. 06.10.2022 2-22-12935 Lapsele määratud esindaja 04.10.2022.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163887. 06.10.2022 2-8/100 Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Lasteaed Põngerjas) Menetletud  
163888. 06.10.2022 2-8/99 Kulueelarve assigneeringute muutmine (Lasteaed Põngerjas) Menetletud  
163889. 06.10.2022 Linnakantselei ja Linnaarhiivi inventuuri läbiviimine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163890. 06.10.2022 RL tagastus (Siseministeerium) Menetletud  
163891. 06.10.2022 469 Avaldus (N. S.) Menetletud  
163892. 06.10.2022 T.Izotova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163893. 06.10.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
163894. 06.10.2022 V.Bohhani puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163895. 06.10.2022 Taotlus - Tiigi 5 päikesepark (Ehitisregister) Menetletud  
163896. 06.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
163897. 06.10.2022 III-1/18 Hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Lasteaed Muinasjutt) Menetletud  
163898. 06.10.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
163899. 06.10.2022 Vastuskiri (OÜ Fama Invest) Menetletud  
163900. 06.10.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
163901. 06.10.2022 Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus (KÜ Viru 20 Narva) Menetletud  
163902. 06.10.2022 M.Sazonovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
163903. 06.10.2022 468 Päring (A. B.) Menetletud  
163904. 06.10.2022 Otsuse eelnõu esitamine (Narva Linnavolikogu liikmed) Menetletud  
163905. 06.10.2022 Taotlus (AÜ PTŠELA) Menetletud