Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
164046. 10.10.2022 Taotlus - Jalgratta tee 2// 5// 8// L2// Väike-Äkke// Äkkeküla tee 12// 8 (Ehitisregister) Menetletud  
164047. 10.10.2022 Kooskõlastuse taotlus (Eraisik) Menetletud  
164048. 10.10.2022 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
164049. 10.10.2022 Teatis - Paadimehe tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
164050. 10.10.2022 Taotlus - Vaigu tn 72 (Ehitisregister) Menetletud  
164051. 10.10.2022 5.31/9985 Taotlus eelarve muutmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164052. 11.10.2022 B.Kudimovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
164053. 11.10.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164054. 11.10.2022 e-kiri Tõendi päring (INSA) Menetletud  
164055. 11.10.2022 5.31/10128 Taotlus eelarve muutmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164056. 11.10.2022 Teade pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Menetletud  
164057. 11.10.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
164058. 11.10.2022 E-post Päring isikule töölesõidu toetuse määramise osas (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Menetletud  
164059. 11.10.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164060. 11.10.2022 E-post Pöördumine abivajava isiku kohta (Eraisik) Menetletud  
164061. 11.10.2022 3-12/721 Avaldus isikule kaasabi osutamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
164062. 11.10.2022 4.-10/266 Taotlus tugiisikuteenuse pikendamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
164063. 11.10.2022 3-22/1-6/142 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
164064. 11.10.2022 3-22/1-6/140 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
164065. 11.10.2022 3-22/1-6/139 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
164066. 11.10.2022 2-21-8338 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164067. 11.10.2022 2-21-9107 Kohtumäärus eestkoste seadmisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164068. 11.10.2022 3100,22,0586986 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164069. 11.10.2022 3100,22,0526522 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164070. 11.10.2022 3100,22,0578991 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164071. 11.10.2022 3100,22,0526375 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164072. 11.10.2022 E.Kõlli lapsepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164073. 11.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164074. 11.10.2022 Arupärimine - SA Narva Linnaelamu (Linnavolikogu liige Aleksei Jevgrafov) Menetletud  
164075. 11.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164076. 11.10.2022 10-1/27235-1 Järelepärimine alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
164077. 11.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164078. 11.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164079. 11.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164080. 11.10.2022 2-22-14796 Lapsele määratud esindaja seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud