Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
164116. 12.10.2022 7-3/22/10264-2 Maareformi läbiviimine (Maa-amet) Menetletud  
164117. 12.10.2022 Avaldus (AS Espak Narva) Menetletud  
164118. 12.10.2022 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
164119. 12.10.2022 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
164120. 12.10.2022 Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus (KÜ Uusküla 16) Menetletud  
164121. 12.10.2022 Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus (KÜ Uusküla 14) Menetletud  
164122. 12.10.2022 2022. aasta lisaeelarve (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164123. 12.10.2022 Taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164124. 12.10.2022 ilma Taotlus (SA Narva Sadam) Menetletud  
164125. 12.10.2022 Projektimeeskonna kinnitamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164126. 12.10.2022 D.Girenko puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
164127. 12.10.2022 A.Veevo vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164128. 12.10.2022 Linna ainekomisjonide koosseisude kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164129. 12.10.2022 eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164130. 12.10.2022 vahendite jaotamine (Narva Linnavalitsus) 10.11.2022  
164131. 12.10.2022 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
164132. 12.10.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164133. 12.10.2022 Päring (Päästeamet) Menetletud  
164134. 12.10.2022 8-20/22/26 toetuse taotlemine (Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) Menetletud  
164135. 12.10.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164136. 12.10.2022 Maa-ala kasutusse taotlemine (KREENHOLMI 34 KÜ) Menetletud  
164137. 12.10.2022 2-22-13430 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164138. 12.10.2022 2-20-10909 Isiku avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid OÜ) Menetletud  
164139. 12.10.2022 2-22-15121 Isiku taotlus ja kohtumäärus taotluse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164140. 12.10.2022 2-19-8430 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164141. 12.10.2022 Arvamuse andmine (Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet) Menetletud  
164142. 12.10.2022 Raieloa taotlus (KÜ Viru 20 Narva) Menetletud  
164143. 12.10.2022 2-20-13468 Kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164144. 12.10.2022 Taotlus (SA Narva Sadam) Menetletud  
164145. 12.10.2022 1.1-19/68 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
164146. 12.10.2022 1.1-19/67 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilaste perekonnaga (Narva Paju Kool) Menetletud  
164147. 12.10.2022 2-08-82482 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164148. 12.10.2022 7-1/44872-1 Abivajavast isikust teavitamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
164149. 12.10.2022 E-post Palve kaasabi osutamiseks (Eraisik) Menetletud  
164150. 12.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud