Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
164151. 12.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164152. 12.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164153. 12.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164154. 12.10.2022 Schöttli Keskkonnatehnika AS vastus AÜ Retšnoi kirjale (Schöttli Keskkonnatehnika AS) Menetletud  
164155. 12.10.2022 2-11/83 ametikoha loomine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
164156. 12.10.2022 Taotlus (MTÜ Anatoly Kozlovskiy boxing club) Menetletud  
164157. 12.10.2022 Vastus ettepanekule (AS Astri-Narva) Menetletud  
164158. 12.10.2022 N705/MN – 026 Muudatusettepanek nr 20. Narva jõeäärse promenaad 2, metalltrepp (RTS Infraehitus OÜ) Menetletud  
164159. 12.10.2022 Päring seoses pärandvara inventuuri läbiviimisega (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
164160. 12.10.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
164161. 12.10.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
164162. 13.10.2022 9.3-2/22/8200-1 Selgitustaotlus (Terviseamet) Menetletud  
164163. 13.10.2022 2-20-13647 Kohtumäärus isiku määruskaebuse osalise rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
164164. 13.10.2022 7-8.1/22/00972 Tõendi päring E.K. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
164165. 13.10.2022 Puhkusele lubamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164166. 13.10.2022 4.-10/268 Taotlus tugiisikuteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
164167. 13.10.2022 3-22/1-6/145 Kinnipeetava vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
164168. 13.10.2022 E-post Aruanded asendushooldusteenusel viibivate laste kohta (september 2022.a) (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
164169. 13.10.2022 Käskkirja nr 1.7/9906 muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164170. 13.10.2022 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164171. 13.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164172. 13.10.2022 2-22-15162 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164173. 13.10.2022 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Paemurru Spordikool) Menetletud  
164174. 13.10.2022 E-post Taotlus isiku paigutamiseks hoolekandeasutusse (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Menetletud  
164175. 13.10.2022 3100,22,0598626 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164176. 13.10.2022 3100,22,0582198 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164177. 13.10.2022 3100,22,0592114 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164178. 13.10.2022 E-post Järelepärimine pärimisasjas (Narva notar Sergei Nikonov) Menetletud  
164179. 13.10.2022 Puhkuse katkestamine ja kasutamata puhkuseosa üleviimine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164180. 13.10.2022 4.-3/372 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
164181. 13.10.2022 2-11-54590 Kohtukutse kohtuistungile 19.10.2022.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164182. 13.10.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164183. 13.10.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164184. 13.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164185. 13.10.2022 486 Avaldus (S. S.) Menetletud