Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
164221. 14.10.2022 Selgitus (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
164222. 14.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164223. 14.10.2022 Ametlike kohanimede määramine (Linnavolikogu ajutine ajalooliste pärandite komisjon) Menetletud  
164224. 14.10.2022 5.31/10237 Vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164225. 14.10.2022 Eelnõu kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
164226. 14.10.2022 Seletuskiri (Eraisik) Menetletud  
164227. 14.10.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164228. 14.10.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164229. 14.10.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164230. 14.10.2022 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164231. 14.10.2022 S.Sinitsõn’i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164232. 14.10.2022 Ehitusteatis - Elektrijaama tee 59// 63a (Ehitisregister) Menetletud  
164233. 14.10.2022 teenistuslik järelevalve (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164234. 14.10.2022 Pöördumine (elanikud KÜ Hariduse 26) 30.03.2023  
164235. 14.10.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
164236. 14.10.2022 3-3/73 hoolekogu koosseisu muutmine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
164237. 14.10.2022 S.Tõsjatovi puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
164238. 14.10.2022 Raha tagastamine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164239. 14.10.2022 Päring (Eraisik) Menetletud  
164240. 14.10.2022 2204/REK Teade (RTS Infra Eesti OÜ) Menetletud  
164241. 14.10.2022 Andmete esitamisest (Linnavolikou liige Viktoria Lutus) Menetletud  
164242. 14.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164243. 17.10.2022 Teade (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
164244. 17.10.2022 Maa-ala kasutusse taotlemine (KÜ Kerese 19) Menetletud  
164245. 17.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164246. 17.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164247. 17.10.2022 Ületunnitöö (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164248. 17.10.2022 Pöördumine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164249. 17.10.2022 489 Avaldus (S. T.) Menetletud  
164250. 17.10.2022 N705/MN – 027 Muudatusettepanek nr 21. Narva jõeäärse promenaad 2, maa-ankrud (RTS Infraehitus OÜ) Menetletud  
164251. 17.10.2022 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
164252. 17.10.2022 Raieloa taotlus (KÜ Daumani 5) Menetletud  
164253. 17.10.2022 2-11/87 ümberpaigutamine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
164254. 17.10.2022 Pöördumine (Eraisik N.S.) Menetletud  
164255. 17.10.2022 2-22-14845 Meeldetuletuskiri 18.10.2022.a kohtuistungi kohta (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud