Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
164396. 19.10.2022 2-22-13963 Avaldaja seisukoht puudutatud isiku arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164397. 19.10.2022 5.23/67 Taotlus kaasabi osutamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva 6. Kool) Menetletud  
164398. 19.10.2022 5.1-3/40807-4 Järelepärimine algatatud menetluse raames (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
164399. 19.10.2022 Taotlus (AS Ehitustrust) Menetletud  
164400. 19.10.2022 2022. a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
164401. 19.10.2022 2-5/77 Vahendite eraldamine tööde teostamiseks (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
164402. 19.10.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
164403. 20.10.2022 2-22-14845 Avaldaja esialgse õiguskaitse taotluse täpsustamine ning seisukoha nõue (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
164404. 20.10.2022 2-22-14426 Isiku vastuavaldus ja kohtumäärus vastuavalduse menetlusse võtmisest (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud  
164405. 20.10.2022 22,2780,01881/2 Teatis kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta (Jõgeva politseijaoskond) Menetletud  
164406. 20.10.2022 6-1/45963-1 Elukoha päring (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
164407. 20.10.2022 3100,22,0623189 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164408. 20.10.2022 3100,22,0623296 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164409. 20.10.2022 2330,22,0004256 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164410. 20.10.2022 2330,22,0004237 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164411. 20.10.2022 3100,22,0612971 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164412. 20.10.2022 3100,22,0609942 Teade abivajava isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164413. 20.10.2022 3100,22,0614948 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
164414. 20.10.2022 E-post Isiku taotluste edastamine (Narva Muusikakool) Menetletud  
164415. 20.10.2022 E-post Isiku taotluste edastamine (Narva Muusikakool) Menetletud  
164416. 20.10.2022 Ilma Isiku taotluse edastamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) Menetletud  
164417. 20.10.2022 E-post Valvegraafik ajavahemikuks 01.01.2023 - 30.06.2023 (Viru Maakohus) Menetletud  
164418. 20.10.2022 2-9/45838-1 Tugiteenuste projekti lõppemisega seotud informatsioon (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
164419. 20.10.2022 Avaldus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
164420. 20.10.2022 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
164421. 20.10.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
164422. 20.10.2022 Kooskõlastused (Eraisik) Menetletud  
164423. 20.10.2022 2-5/85 projekti eest maksmine (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
164424. 20.10.2022 7.2-6-2022-2393 kavandatav ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
164425. 20.10.2022 7.2-6-2022-2217-1 ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
164426. 20.10.2022 10.1 hoolekogu koosseisu muutmine (Lasteaed Pääsuke) Menetletud  
164427. 20.10.2022 Aruanded (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
164428. 20.10.2022 Küsimus parkla kohta (KÜ Puškini 65) Menetletud  
164429. 20.10.2022 RL tagastus (Siseministeerium) Menetletud  
164430. 20.10.2022 Taotlus (KÜ Kangelaste 19) Menetletud