Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
167651. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
167652. 20.01.2023 käskkiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
167653. 20.01.2023 1.1.-19/9 Abivajavast lapsest teatamine (Narva Paju Kool) Menetletud  
167654. 20.01.2023 2-12-25429 Kohtumäärus vea parandamisest 17.01.2023.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167655. 20.01.2023 2-23-762 Isiku avaldus ja kohtumäärus menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167656. 20.01.2023 3100,23,0030099 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
167657. 20.01.2023 E-post Kohtunõue riigilõivu tasumiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167658. 20.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
167659. 20.01.2023 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
167660. 20.01.2023 Ületunnitöö (Narva Linnakantselei) Menetletud  
167661. 20.01.2023 Avaldus (Elering AS) Menetletud  
167662. 20.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
167663. 20.01.2023 Raieloa taotlus (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
167664. 20.01.2023 Raha tagastamine (Eraisikud ja asutused) Menetletud  
167665. 20.01.2023 Kiri (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
167666. 20.01.2023 2022.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
167667. 20.01.2023 Taotlus - Kreenholmi tn 14b// P. Kerese tn 23 (Ehitisregister) 19.02.2023  
167668. 23.01.2023 E-post Eluruumi tagamise teenuse taotlus (Eraisik) Menetletud  
167669. 23.01.2023 4.-3/19 Taotlus koduteenuste osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
167670. 23.01.2023 2-11-3034 Kohtumäärus kohtu algatusel hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167671. 23.01.2023 2-23-1025 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167672. 23.01.2023 2-23-994 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 10.02.2023  
167673. 23.01.2023 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
167674. 23.01.2023 167/2018/464 Sissetuleku (töötasu) arestimise akt (Narva kohtutäitur Krista Järvet)  
167675. 23.01.2023 10-1/1881-1 Päring alaealise lapse ja tema pere kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Menetletud  
167676. 23.01.2023 E-post Teade abivajava perekonna kohta (Ühiselamu Kreenholmi 40) Menetletud  
167677. 23.01.2023 5.1-28/2 Teade abivajava lapse kohta (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
167678. 23.01.2023 Vastused audiitori järelpärimistele (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
167679. 23.01.2023 3.1-3/23/170 Teavitus esitatud taotluse kohta (Haridus- ja Noorteamet) Menetletud  
167680. 23.01.2023 2-23-773 Isiku taotlus, isiku vastus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167681. 23.01.2023 2-22-17435 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167682. 23.01.2023 Pöördumine (Eraisik N.S.) Menetletud  
167683. 23.01.2023 9-4/122 ümberpaigutamine (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
167684. 23.01.2023 5.31/708 Vahendite ümberpaigutamise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
167685. 23.01.2023 Leping (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud