Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 12.01.2009 4 IV MV - perearsti ametikohale konkursi väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
212. 12.01.2009 3.2-11/3390 KIK - keskkonnaprogramm 2009 (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
213. 12.01.2009 219 Ergo tagasinõue sõidukahjule (AS ERGO Kindlustus) Menetletud  
214. 12.01.2009 1.3-1.4/1 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
215. 12.01.2009 1.3-1.4/2 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
216. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/784 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
217. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/786 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
218. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/787 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
219. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/788 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
220. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/790 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
221. 12.01.2009 IDA 4.1-16.13/792 Teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
222. 12.01.2009 Ilma Avaldus (Ljubov Zvereva) Menetletud  
223. 12.01.2009 ilma taotlus (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) Menetletud  
224. 12.01.2009 ilma taotlus (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) 11.02.2009  
225. 12.01.2009 ilma Palgaläbirääkimised - haridustöötajate liiduga (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) Menetletud  
226. 12.01.2009 ilma Limantsevi avaldus (Mihhail Limanets) Menetletud  
227. 12.01.2009 käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 11.02.2009  
228. 13.01.2009 2-08-79283/987-09 Kohtumääruse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229. 13.01.2009 1.2-2.7/09/318 EAS - Päikene (SA Ettevõtluse Arendamine) Menetletud  
230. 13.01.2009 ilma Järelpärimine - streik 12.12.08 (Advokaadubüroo Aavik & Partnerid) Menetletud  
231. 13.01.2009 1.2-25/150 Maa ostueesõigusega erastamine - HÜ Lada Garaažid (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
232. 13.01.2009 ilma Taotlus - Aita Abivajajat (MTÜ Aita Abivajajat) Menetletud  
233. 13.01.2009 IDA10-1.11.2/1017 Elamispinnataotlus - Všivtsevile (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
234. 13.01.2009 2-08-67285-274/1027-09 Kohtumääruse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 13.01.2009 ilma Kaebus SAA töö kohta (Jelizaveta Mašjanova) Menetletud  
236. 13.01.2009 2-08-84730-283/1033-09 Kohtumääruse saatmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
237. 13.01.2009 1.1-9.SKA6/174 Hooldajatoetuse üleandmine KOV (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
238. 13.01.2009 ilma Tallinna mnt 42 küttesüsteem (N.Leontjeva) Menetletud  
239. 13.01.2009 3 Protest Tallinna mnt laiendamise puhul (Narva Korteriühistute Ühendus) Menetletud  
240. 13.01.2009 2-16/19 Linnavara üürimine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
241. 13.01.2009 1 taotlus (Narva Kultuuriametiühingute Linnaühendus) Menetletud  
242. 13.01.2009 76 Eluasemekomisjoni liige (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
243. 13.01.2009 ilma Finantseerimislepingu tingimuste muutmise kuupäev (Narva Keemiline Puhastus OÜ) Menetletud  
244. 13.01.2009 1.6/97 ettepanekute esitamine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
245. 14.01.2009 IDA 4.1-16.13/995 Päring (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud