Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 19.01.2009 IDA 4.1-16.13/1347 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
317. 19.01.2009 IDA 4.1-16.13/1355 Teade alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
318. 19.01.2009 Ilma Kohtukutse eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
319. 19.01.2009 1.6/84-2 OÜ Rahula kirja edastamine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
320. 19.01.2009 19.2-1/23997 Sponsorlus - äraütlemine (AS SEB Pank Narva kontor) Menetletud  
321. 19.01.2009 1.1-7.1/297 Narva maanteepunkti territooriumil oleva ebaseadusliku soojaku teisaldamine (Kirde Piirivalvepiirkond) Menetletud  
322. 19.01.2009 1.2-25/186 Loa taotlemine maa ostuõigusega erastamiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
323. 19.01.2009 ilma Katlamaja üürimine (MTÜ Florett) Menetletud  
324. 19.01.2009 03/09 Reklaamimaksu tagastamine (OÜ ANALAN AUTO) Menetletud  
325. 19.01.2009 1.6/51-2 teade (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
326. 19.01.2009 ilma taotlus (Kunstiühing Vestervalli) Menetletud  
327. 20.01.2009 2-08-67334-274/1921-09 Avaldaja ja kostja arvamuse edastamine lapse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
328. 20.01.2009 72/25 Kutse - blokaadi veteranidele (St.Peterburi Kirovi nim rajooni administratsioon) Menetletud  
329. 20.01.2009 70 2009.a eelarve seletuskiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
330. 20.01.2009 ilma U-14 Narva Cup (Narva Spordikeskus) Menetletud  
331. 20.01.2009 6.2AK-1/15 Riiklik rahvatervise strateegia (Tervise Arengu Instituut) Menetletud  
332. 20.01.2009 41-5/571 Ettepanek järelvalvemenetluse algatamiseks - Raudtee 13 (Maa-amet) Menetletud  
333. 20.01.2009 6.2-3/+8/12523 Tallinna mnt rekonstrueerimise projekt (Maa-amet) Menetletud  
334. 20.01.2009 08-5715 Päring alaealise pere kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
335. 20.01.2009 VRP-5/08/489 Isiku avalduse edastamine lapse kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakond) Menetletud  
336. 20.01.2009 09/09 Päring (Mann Grupp OÜ) Menetletud  
337. 20.01.2009 3.1-10/159 Koolilõuna menüüd (Kultuuriosakond) Menetletud  
338. 20.01.2009 Teatis (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
339. 20.01.2009 8.5/202 kutse (Kultuuriministeerium) Menetletud  
340. 21.01.2009 ilma teade (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
341. 21.01.2009 1.2-34/203 IV Rahvuskultuuriseltside Ümarlaud (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
342. 21.01.2009 96-09 Koosolekukuulutus (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
343. 21.01.2009 1.2-25/141-2 Munitsipaalomandisse - Tallinna mnt 73 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
344. 21.01.2009 79-09 Koosolekukuulutus (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
345. 21.01.2009 1-13/63 Tänukirjad (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
346. 21.01.2009 3-08-2253 Kohtuotsus - 3-08-2253 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
347. 21.01.2009 3-08-2249 Kohtuotsus - 3-08-2249 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
348. 21.01.2009 1.6/184 Munitsipaaleluruum - P.Kossenkova, N.Konkina (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
349. 21.01.2009 IDA 2.7-20.33/2028 Teatis alaealise lapse vägivalla suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
350. 21.01.2009 1.2-38/16 Kehtestatud planeeringute maavanemale esitamise kohustus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud