Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 15.01.2008 32-6-1/47237-5 vee erikasutusluba (IV Keskkonnateenistus) 14.02.2008  
37. 31.01.2008 arvuti taotlus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
38. 04.03.2008 151 abipalve (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
39. 04.03.2008 3.7/nc-5091 konverents (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
40. 04.03.2008 a456 Taotlus e/posti avamisest (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
41. 04.03.2008 3.1-8/27 Taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
42. 04.03.2008 a457 taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
43. 13.03.2008 Taotlus (Uzbeki rahvusselts SOGDIANA) Menetletud  
44. 13.03.2008 tühistamine (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
45. 17.03.2008 taotlus (KÜ Kangelaste 15) Menetletud  
46. 17.03.2008 339-5 taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
47. 17.03.2008 3-2-16/08 lisafinantseerimine (Kultuuriosakond) Menetletud  
48. 17.03.2008 3.1-8/35 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
49. 17.03.2008 3.1-8/34 taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
50. 17.03.2008 2-08-2052-283 saatekiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 17.03.2008 1.2-25/921-4 isikliku kasutusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
52. 17.03.2008 kutse (Europarlament) Menetletud  
53. 17.03.2008 kutse (Teater Vanemuine) Menetletud  
54. 17.03.2008 Taotlus - tänukiri (Narva Rootsi Selts) Menetletud  
55. 17.03.2008 3/02-08 Pakkumine (OÜ Narsil) Menetletud  
56. 18.03.2008 kaebus (Mihkel Kuldkepp) Menetletud  
57. 18.03.2008 628 taotlus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
58. 18.03.2008 700-k taotlus (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
59. 18.03.2008 C/530 aktsionäride koosolek (Narva Vesi AS) Menetletud  
60. 18.03.2008 2-02-172 kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 19.03.2008 Taotlus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
62. 19.03.2008 1.2-1.2/127 Projekt Kodu tuleohutuks (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
63. 20.03.2008 18.TL11-4/1057-28 kaaskiri (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
64. 20.03.2008 taotlus (KÜ Tiimani 17) Menetletud  
65. 20.03.2008 Taotlus (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Menetletud  
66. 20.03.2008 Emadepaeva taotlus (Narva Eakate Liit) Menetletud  
67. 20.03.2008 1.2-25/926-2 maa munitsipaliseerimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
68. 20.03.2008 441 teenindustasu suurus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
69. 20.03.2008 1-13/279 taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
70. 20.03.2008 364-5 Taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud