Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
142. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
143. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
144. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
145. 10.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
146. 10.08.2022 Järelepärimine (Eraisikud) 12.08.2022  
147. 10.08.2022 Kahju hüvitamise nõue (Eraisikud) 09.09.2022  
148. 10.08.2022 Avariiliste puude eemaldamine (Eraisikud) 09.09.2022  
149. 10.08.2022 1-17/22/1688 Kinnisasjaga piirneva maa omandamine (Maa-amet) Menetletud  
150. 10.08.2022 356 Avaldus (N. J.) 09.09.2022  
151. 10.08.2022 puhkuse ajakava muutmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
152. 10.08.2022 puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
153. 10.08.2022 puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
154. 10.08.2022 Ehitusteatis - Mõisa tn 5 (Ehitisregister) 09.09.2022  
155. 10.08.2022 Taotlus - Laeva tn 16 (Ehitisregister) Menetletud  
156. 09.08.2022 3100,22,0459725 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
157. 09.08.2022 E-post Teade abivajava isiku kohta (Toidukorv Sõjapõgenikele abiprojekt) Menetletud  
158. 09.08.2022 4.-3/257 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
159. 09.08.2022 4.-3/256 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
160. 09.08.2022 4.-3/255 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
161. 09.08.2022 2-22-10022 Isikule määratud esindaja 05.08.2022.a määruskaebus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) 18.08.2022  
162. 09.08.2022 2-22-9458 Isikule määratud esindaja 08.07.2022.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
163. 09.08.2022 2-10-56597 Avaldaja selgitused avalduse esitamise põhjuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
164. 09.08.2022 2-12-41242 Kohtumäärus menetlusosalise menetlusse kaasamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
165. 09.08.2022 066/2014/314 Teade (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) 08.09.2022  
166. 09.08.2022 T. Udovichenko puhkus (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
167. 09.08.2022 ilma Taotlus (Ehitusagentuur OÜ) 08.09.2022  
168. 09.08.2022 355 Päring (E. S.) 08.09.2022  
169. 09.08.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
170. 09.08.2022 Taotlus - Elektrijaama tee 97 (Ehitisregister) 08.09.2022  
171. 09.08.2022 Taotlus (HÜ Kulgu Paadigaraažid) 08.09.2022  
172. 09.08.2022 354 Päring (Viru Vangla) Menetletud  
173. 09.08.2022 I.Tšertkova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
174. 09.08.2022 Taotlus (KÜ Viru 20 Narva) 08.09.2022  
175. 09.08.2022 3-18-123 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) 08.09.2022