Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
160721. 07.04.2009 raieloa saamiseks taotlus (Vladimir Goltsvart) Menetletud  
160722. 07.04.2009 raieloa saamiseks taotlus (Miron Homjakov) Menetletud  
160723. 07.04.2009 ND-NAO-1/363(1) projekti kooskõlastamine (Sweco Projekt AS) Menetletud  
160724. 07.04.2009 2-09-11108 Kohtumäärus Ts 2-09-11108 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160725. 07.04.2009 5 Jõe tn 1 platsi kasutamisest õppeplatsina (OÜ Autosõit) Menetletud  
160726. 07.04.2009 T.Arsentjeva avaldus (Tatjana Arsentjeva) Menetletud  
160727. 07.04.2009 80 Taotlus kasvandikule prillide tasumisest (Narva Lastekodu) Menetletud  
160728. 07.04.2009 79 Teade alaealise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
160729. 07.04.2009 2-08-67285-274/11146-09 Kohtumääruse ja kohtukutse edastamine - eestkoste seadmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160730. 07.04.2009 22 Taotlus teade saamisest klientide tulude kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
160731. 07.04.2009 78 Teade alaealise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
160732. 06.04.2009 1.1-3/08/777 Teade andmete esitamise võimalustest (Statistikaamet) Menetletud  
160733. 06.04.2009 üüritasu vähendamise kohta (MTÜ Velsu) Menetletud  
160734. 06.04.2009 2-12-3 PS/1558 Taotlus - A.Kaškirovi ravi (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
160735. 06.04.2009 e-post Avalike teenuste lepinguline delegeerimine (SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS) Menetletud  
160736. 06.04.2009 4 liiklusmärgi kohta (KÜ Tiimani 10) Menetletud  
160737. 06.04.2009 ilma Taotlus - Tuula (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus GAGARIN) Menetletud  
160738. 06.04.2009 1.2-25/1369 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
160739. 06.04.2009 E21090111L/01/03 Liikluskahju D.Galašov (AS If P&C Insurance) Menetletud  
160740. 06.04.2009 1-19/40 Koolitants 2009 (Narva Humanitaargümnaasium) Menetletud  
160741. 06.04.2009 ISO 03/09-V-60 töö maksumusest (Kommunaalprojekt OÜ) Menetletud  
160742. 03.04.2009 ilma Müügikiosk kalmistul (OÜ Lillede Keskus) Menetletud  
160743. 03.04.2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
160744. 03.04.2009 1.2-25/1285 Hoonestusõiguse seadmine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
160745. 03.04.2009 13-4-1/7857-2 Kadastiku karjääride korrastamisest (Keskkonnaministeerium) Menetletud  
160746. 03.04.2009 raha tagastamisest (OÜ Virumaa Trassid) Menetletud  
160747. 03.04.2009 1-1a/150 teede remondist (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
160748. 02.04.2009 1 okste laasimiseloa saamiseks taotlus (KÜ Kangelaste 12A) Menetletud  
160749. 02.04.2009 7/09 Taotlus seadmete eraldamisest (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
160750. 02.04.2009 1-13.2/1186-3 Ettekirjutus la Tareke (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
160751. 02.04.2009 2-21/122 Eelnõu tagastamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
160752. 02.04.2009 lepingu pikendamisest taotlus (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
160753. 02.04.2009 442 Puskini 26 kohta teatis (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
160754. 02.04.2009 NEV/18878 Rajekoja plats 1 hoone elektrivarustusest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
160755. 02.04.2009 1-12/106 Soojustrassi suvehooaja hooldusgraafik (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud