Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 09.08.2022 Ehitusteatis - Tõru tn 25 (Ehitisregister) 08.09.2022  
177. 09.08.2022 Projekteerimistingimuste taotlus - Joaorg// Juhkentali tn 14// Raudsilla tn 3// 5a (Ehitisregister) 08.09.2022  
178. 09.08.2022 1-17/22/1676 Maa riigi omandisse jätmine ja hoonestusõiguse seadmine (Maa-amet) Menetletud  
179. 09.08.2022 2-22-11082 Puudutatud isiku 08.08.2022.a vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 09.08.2022 2-22-11082 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 22.08.2022  
181. 09.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
182. 09.08.2022 2-22-3517 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning tsiviilasjade liitmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 19.08.2022  
183. 09.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 13 (Ehitisregister) 08.09.2022  
184. 09.08.2022 3100,22,0462078 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
185. 09.08.2022 3100,22,0459514 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
186. 09.08.2022 3100,22,0412798 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
187. 09.08.2022 3-18-198 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) 08.09.2022  
188. 09.08.2022 e-kiri Alltöövõtja kooskõlastamise taotlus (BauEst OÜ) 08.09.2022  
189. 09.08.2022 12.2-10/111 Vaidlustuse teade (Riigihangete Vaidlustuskomisjon) 12.08.2022  
190. 09.08.2022 I.Brodnevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 08.09.2022  
191. 09.08.2022 9-01.08/15 kahju hüvitamine (Narva Kultuurimaja Rugodiv) 08.09.2022  
192. 09.08.2022 Nõusolek allüürilepingu kohta (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing) 08.09.2022  
193. 09.08.2022 1.1-2/22/247 täiendav tegevustoetus (Haridus- ja Teadusministeerium) 08.09.2022  
194. 09.08.2022 EE5100123-74 Hinnapakkumine täiendavate sidekaablite ümbertõstmiseks (Narva TEN-T) (AS YIT Eesti) 08.09.2022  
195. 09.08.2022 353 Avaldus (N. O.) 08.09.2022  
196. 09.08.2022 J.Solovjovi töölähetus (Narva Linnakantselei) 08.09.2022  
197. 09.08.2022 ilma Välireklaami avaldus (ART Depoo Narva OÜ) 08.09.2022  
198. 09.08.2022 Avaldus (Eraisik) 08.09.2022  
199. 09.08.2022 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
200. 09.08.2022 5.31/7805 Reservfondist vahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsus)  
201. 09.08.2022 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 08.09.2022  
202. 09.08.2022 Narvas Jõe tn 3 asuva linnavara kasutamine (Puhtus ja Hoolitsus OÜ) (Linnamajandusamet) 08.09.2022  
203. 09.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 19 (Ehitisregister) Menetletud  
204. 09.08.2022 Vastus (Eraisik) 08.09.2022  
205. 08.08.2022 Avaldus (Eraisik) 07.09.2022  
206. 08.08.2022 Põhipuhkus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
207. 08.08.2022 Infopäring kohalikus omavalitsuses asuvate/planeeritavate päikeseparkide kohta (OÜ Hendrikson & Ko) 07.09.2022  
208. 08.08.2022 Teadeanne munitsipaaleluruumi omandamisest (Eraisikud ja asutused) 07.09.2022  
209. 08.08.2022 Taotlus jäätmeveo teenustasude indekseerimiseks (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) 07.09.2022  
210. 08.08.2022 Puhkusekäskkiri (Narva Linnaarhiiv) 07.09.2022