Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 11.08.2022 Andmete päring (Neli Geoprojekt OÜ) Menetletud  
212. 11.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) Menetletud  
213. 11.08.2022 Taotlus - Hariduse tn 19 // 19c (Ehitisregister) 10.09.2022  
214. 11.08.2022 359 Päring (O. K.) Menetletud  
215. 11.08.2022 Avaldus (Narva Muinsuskaitse Selts) 10.09.2022  
216. 11.08.2022 EE5100123-78 Narva TEN-T- Hinnapakkumine asfaldi freespuru sõelumine, katsetamine II osa (AS YIT Eesti) 10.09.2022  
217. 11.08.2022 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) 10.09.2022  
218. 11.08.2022 ilma Muudatusettepanek nr 33 (nõrkvool) Raekoda (AS Ehitustrust) 10.09.2022  
219. 11.08.2022 Arvamuse küsimine (Kultuuriosakond) 15.08.2022  
220. 10.08.2022 Ilma Isiku avaldused (Eraisik) 09.09.2022  
221. 10.08.2022 4.-3/261 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
222. 10.08.2022 4.-3/260 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
223. 10.08.2022 4.-3/259 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
224. 10.08.2022 4.-3/258 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus) Menetletud  
225. 10.08.2022 E-post Isiku 08.08.2022.a kirja edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) 22.08.2022  
226. 10.08.2022 Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmine (Linnamajandusamet) 09.09.2022  
227. 10.08.2022 ilma Tänavakaubanduse müügipileti taotlus (Eraisik) 09.09.2022  
228. 10.08.2022 2-22-3613 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 09.09.2022  
229. 10.08.2022 2-22-9293 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
230. 10.08.2022 2-22-11365 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
231. 10.08.2022 e-kiri Tõendi päring (Integratsiooni Sihtasutus Narva eesti keele maja) Menetletud  
232. 10.08.2022 2-22-11498 Isiku avaldus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 30.08.2022  
233. 10.08.2022 E-post Kaasabi taotlus isiku taotluse menetlemisel (Justiitsministeerium) 23.08.2022  
234. 10.08.2022 ilma Välireklaami avaldus (Lidl Eesti OÜ) 09.09.2022  
235. 10.08.2022 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
236. 10.08.2022 Ehitusteatis - Puškini tn 13 (Ehitisregister) 09.09.2022  
237. 10.08.2022 Avaldus TVL nr 246 ja 247 poole (töövõtja) muutmiseks (OÜ N&V) 09.09.2022  
238. 10.08.2022 Avaldus TVL nr 10/2021 poole (töövõtja) muutmiseks (OÜ N&V) 09.09.2022  
239. 10.08.2022 Avaldus (Eraisik) 09.09.2022  
240. 10.08.2022 puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 09.09.2022  
241. 10.08.2022 Taotlus (Eraisik) 09.09.2022  
242. 10.08.2022 Ehitusteatis - Kangelaste prospekt 12 (Ehitisregister) Menetletud  
243. 10.08.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022  
244. 10.08.2022 358 Avaldus (E. O.) 09.09.2022  
245. 10.08.2022 V.Punga töölähetus (Narva Linnakantselei) 09.09.2022