Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 11.08.2022 3100,22,0462112 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
37. 11.08.2022 3100,22,0450167 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
38. 11.08.2022 3100,22,0466849 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
39. 11.08.2022 E-post Isiku avalduse edastamine (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
40. 11.08.2022 2-12-41242 Puudutatud isiku 09.08.2022.a taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
41. 11.08.2022 2-12-41242 Puudutatud isiku 05.08.2022.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
42. 11.08.2022 4.-3/262 Taotlus koduteenuse osutamise lõpetamiseks (Narva Sotsiaaltöökeskus)  
43. 11.08.2022 E-post Pöördumine üksi elava pensionäri kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 19.08.2022  
44. 11.08.2022 Ilma Avaldus eluruumi tagamise teenuse saamiseks (Eraisik) 09.09.2022  
45. 11.08.2022 Ilma Isiku taotluse edastamine (SA Narva Linnaelamu) 09.09.2022  
46. 11.08.2022 2-22-4808 Eestkostja avaldus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 18.08.2022  
47. 11.08.2022 2-22-11098 Isiku avaldus, vastus ja kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) 25.08.2022  
48. 11.08.2022 2-22-6990 Kohtumäärus isiku esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
49. 11.08.2022 2-22-10293 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
50. 11.08.2022 2-22-4728 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
51. 11.08.2022 2-22-4808 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
52. 11.08.2022 2-22-4746 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
53. 11.08.2022 2-22-4482 05.08.2022.a kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
54. 11.08.2022 6-1/36483-1 Järelepärimine laste perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet) 30.08.2022  
55. 11.08.2022 E-post Taotlus lapse kulude kompenseerimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) 24.08.2022  
56. 11.08.2022 3100,22,0444495 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond)  
57. 11.08.2022 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu spordikomisjon) 10.09.2022  
58. 11.08.2022 Avaldus (MTÜ Sõja-ajaloo klubi Otsing) 10.09.2022  
59. 11.08.2022 2-1/110 Taotlus (SA Narva Muuseum) 10.09.2022  
60. 11.08.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
61. 11.08.2022 Töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
62. 11.08.2022 Leping (Narva Linna Sotsiaalabiamet)  
63. 11.08.2022 Välisreklaami kooskõlastamine (AS Transservis-N) 10.09.2022  
64. 11.08.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 10.09.2022  
65. 11.08.2022 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) 10.09.2022  
66. 11.08.2022 Linnapea teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) 10.09.2022  
67. 11.08.2022 15-3/22-11 Märgukiri hoolekandeasutuse hoone elektripaigaldise auditi kohta (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet) 10.09.2022  
68. 11.08.2022 Tööleping (Linnamajandusamet) 31.08.2022  
69. 11.08.2022 Taotlus RL tagastamiseks (Siseministeerium) Menetletud  
70. 11.08.2022 A.Artemjevi puhkus (Linnamajandusamet) 31.08.2022