Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 14.04.2008 Palgatõus (Tatjana Baglova) Menetletud  
37. 14.04.2008 Kirjastamine (Viktor Korobko) Menetletud  
38. 14.04.2008 Idee FIX (Oleg Rõsatšenko) Menetletud  
39. 14.04.2008 Võlad (KÜ Kangelaste 18) Menetletud  
40. 14.04.2008 3.1-8/51 Reservfond - Humanitaargümnaasium (Kultuuriosakond) Menetletud  
41. 14.04.2008 3.1-8/50 Reservfond (Kultuuriosakond) Menetletud  
42. 14.04.2008 5-1/618 tänavate sulgemine (Narva Kutseõppekeskus) Menetletud  
43. 14.04.2008 477-5 Rahatoatlustest (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
44. 14.04.2008 OSV-2-2.1/08/502 kontrollaruande eelnõu (Riigikontroll) Menetletud  
45. 14.04.2008 3.1-8/57 Reservfond (Kultuuriosakond) Menetletud  
46. 14.04.2008 1.6/1253 Vandalism (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
47. 14.04.2008 Palgaläbirääkimised (AÜ Vikerkaar) Menetletud  
48. 14.04.2008 32-9-2/50695-9 geoloogilise uuringu loa taotlemine (IV Keskkonnateenistus) Menetletud  
49. 14.04.2008 Lammutuse taotlus (KÜ Võidu 15) Menetletud  
50. 25.03.2008 Ts 2-99-35 määruse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 25.03.2008 1.2-25/1102-2 Kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
52. 25.03.2008 1.2-34/1035 laulupeokomisjoni liige (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
53. 25.03.2008 Kutse (Teater Vanemuine) Menetletud  
54. 25.03.2008 Avaldus (Vladimir Kalinkin) Menetletud  
55. 25.03.2008 6.2-3/2179 Kalda 16 (Maa-amet) Menetletud  
56. 20.03.2008 364-5 Taotlus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
57. 20.03.2008 18.TL11-4/1057-28 kaaskiri (Tallinna Pensioniamet) Menetletud  
58. 20.03.2008 taotlus (KÜ Tiimani 17) Menetletud  
59. 20.03.2008 Taotlus (Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit) Menetletud  
60. 20.03.2008 Emadepaeva taotlus (Narva Eakate Liit) Menetletud  
61. 20.03.2008 1.2-25/926-2 maa munitsipaliseerimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
62. 20.03.2008 441 teenindustasu suurus (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
63. 20.03.2008 1-13/279 taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
64. 19.03.2008 1.2-1.2/127 Projekt Kodu tuleohutuks (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
65. 19.03.2008 Taotlus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
66. 18.03.2008 2-02-172 kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 18.03.2008 kaebus (Mihkel Kuldkepp) Menetletud  
68. 18.03.2008 628 taotlus (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
69. 18.03.2008 700-k taotlus (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
70. 18.03.2008 C/530 aktsionäride koosolek (Narva Vesi AS) Menetletud