Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
5321. 18.11.2009 V098 Taotlus (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
5322. 18.11.2009 V099 Taotlus (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
5323. 01.12.2009 V101 Taotlus (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
5324. 06.08.2009 V2-4/22365-2 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5325. 17.07.2009 V6-7/20645-2 Aruande heakskiitmine (Keskkonnaamet) Menetletud  
5326. 11.05.2009 V7-2/12261-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5327. 24.07.2009 V7-6/21912 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5328. 25.09.2009 V7-6/28294-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5329. 16.12.2009 V7-6/37632 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
5330. 19.02.2009 V7-6/896-5 Ajutine vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5331. 18.03.2009 V7-6/896-6 Ajutine vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5332. 14.05.2009 V8-2/12766-1 VKG Elektrivõrgud OÜ kaebus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5333. 22.05.2009 V8-2/13000-2 Linna elanike kaebus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5334. 23.07.2009 V8-2/16185-6 Prügila sulgemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
5335. 29.06.2009 V8-4/14113-2 Jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5336. 07.09.2009 V8-4/24682-3 OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
5337. 26.02.2009 V8-4/2604-2 AS Narva Vesi jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5338. 16.04.2009 V8-4/4655-4 OÜ Varaku Refonda jäätmeloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5339. 25.03.2009 V8-4/5651 SA Narva Haigla jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5340. 17.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5341. 12.02.2009 V8-4/675 OÜ Ekovir jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
5342. 30.04.2009 V9-4/10850-2 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5343. 26.05.2009 V9-4/13755 Välisõhu saasteloa edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
5344. 13.08.2009 V9-4/23470 Välisõhu saasteluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5345. 07.12.2009 V9-4/36395 välisõhu saasteloa taotlemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
5346. 01.12.2009 V9-4/36395 Taotlemine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
5347. 28.09.2009 VE-EHT-IDA-3/11627 meeldetuletus (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
5348. 19.10.2009 VE-JUH-JUH/12-12782 kindlustussertifikaadi edastamine (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
5349. 13.05.2009 VO23 Muudatused Jäätmekäitluseeskirjas (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
5350. 29.06.2009 VO39 Olukord ettevõttes (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
5351. 20.01.2009 VRP-5/08/489 Isiku avalduse edastamine lapse kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakond) Menetletud