Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 17.12.2009 1-14/350 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
177. 17.12.2009 2-14/348 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
178. 17.12.2009 2-14/347 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
179. 17.12.2009 2-14/345 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
180. 17.12.2009 D.Galašovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
181. 17.12.2009 e-post Taotlus (Õiguskantsleri Büroo) Menetletud  
182. 17.12.2009 011 Taotlus (AÜ Narva Unity) Menetletud  
183. 17.12.2009 Palgata puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
184. 17.12.2009 ilma Taotlus (MTÜ Seitse Tuult) Menetletud  
185. 17.12.2009 1.2-25/5159-2 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
186. 17.12.2009 5.3-5/5168 Taotlus reservfondist raha eraldamisest (Narva Öömaja) (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
187. 17.12.2009 1/12 Taotlus reservfondist raha eraldamisest (Eesti Punase Risti Narva linna Selts) Menetletud  
188. 17.12.2009 I.Švetsi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
189. 17.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
190. 17.12.2009 2009/PET/13/984 Päring (Välisministeerium) Menetletud  
191. 17.12.2009 Avaldus (Sofia Kiisk) Menetletud  
192. 17.12.2009 ilma Avaldus (OÜ Almeda Kliinik) Menetletud  
193. 17.12.2009 2-09-65700 Kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise, ekspertiisi ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
194. 17.12.2009 2.4.1/1136 Teade saadetud teatise saamisest isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
195. 17.12.2009 Ilma Taotlus lapse ajutiselt koju hooldamisele saamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 17.12.2009 Ametijuhendite kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
197. 17.12.2009 2-09-35053/37992-09 Avalduse tagastamine vastavalt kohtumäärusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 17.12.2009 2-09-5695 Kohtumääruse saatmine taotluse menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 16.12.2009 üürilepingu lõpetamisest (MTÜ Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus) Menetletud  
200. 16.12.2009 G.Zaitsevi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
201. 16.12.2009 2009.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
202. 16.12.2009 Programmi "Raamatupidamine 6.0" kasutamise raskustest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
203. 16.12.2009 ilma Taotlus (KÜ Spordi 4 Narva) Menetletud  
204. 16.12.2009 konteinerite saamiseks avaldus (OÜ Elamu Teenused) Menetletud  
205. 16.12.2009 V7-6/37632 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
206. 16.12.2009 22 Taotlus (KÜ 26.Juuli 7) Menetletud  
207. 16.12.2009 IT-tehnika (Kultuuriosakond) Menetletud  
208. 16.12.2009 informatsiooni avalikustamine (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Saadetud  
209. 16.12.2009 5.3-5/5145 Õiend tegeliku finantseerimise saamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
210. 16.12.2009 linna sissesõiduauto avaldus (Agrilog OÜ) Menetletud