Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 16.12.2009 C/1883 plommide rikkumisest (Narva Vesi AS) 15.01.2010  
212. 16.12.2009 1-1a/352 raha ülekandmine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
213. 16.12.2009 valveobjekti avamise-sulgemise kontrollist (Securitas Eesti AS) Menetletud  
214. 16.12.2009 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
215. 16.12.2009 raieloa taotlus (KÜ Kangelaste 16) Menetletud  
216. 16.12.2009 üürilepingu sõlmimisest (Sotsiaalne Õppekeskus OÜ) Menetletud  
217. 16.12.2009 042/2009/4521 Akt isiku sissetuleku kohta (Kohtutäitur Natalja Malahhova) Menetletud  
218. 16.12.2009 314 MAK Päring alaealise isiku suhtes (OÜ Advokaadibüroo Alvin Rödl & Partner Jõhvi osakond) Menetletud  
219. 16.12.2009 255 Taotlus nõusoleku saamisest kasvandiku viibimiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
220. 16.12.2009 Eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
221. 15.12.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
222. 15.12.2009 kiri audiitorile (Natalja Šibalova) Menetletud  
223. 15.12.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
224. 15.12.2009 1-1a/355 autobusside sõiduplaani muutmine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
225. 15.12.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
226. 15.12.2009 R.Lihhuša teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
227. 15.12.2009 A.Kibkalo lähetuse käskkiri 1-12/5131 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
228. 15.12.2009 küsimus (Viru Prospekt) Menetletud  
229. 15.12.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Daumani 13) Menetletud  
230. 15.12.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Rahu 16E) Menetletud  
231. 15.12.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Rahu 16D) Menetletud  
232. 15.12.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Rahu 14) Menetletud  
233. 15.12.2009 riigivara võõrandamine (Maa-amet) Menetletud  
234. 15.12.2009 19-4.1/09/16182 teade (EAS) Menetletud  
235. 15.12.2009 19-4.1/09/16185 teade (EAS) Menetletud  
236. 15.12.2009 teede remont (KÜ Narva Vanalinn Suur 7) Menetletud  
237. 15.12.2009 OT-119/3 raudteetsisteernid (AS BCT) Menetletud  
238. 15.12.2009 1-12/434 veelekke likvideerimine (AS Narva Soojusvõrk) Menetletud  
239. 15.12.2009 päring (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
240. 15.12.2009 päring (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
241. 15.12.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
242. 15.12.2009 2-09-58928/224/37619-09 Kohtukutse ja kostja vastuse saatmine elatise nõudes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 15.12.2009 1-13/1165 Sihtotstarbelistest laekumistest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
244. 15.12.2009 Koosolekukuulutus istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
245. 14.12.2009 A.Ivleva õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud