Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 14.12.2009 4-1./16444 Kaaskiri (Rahandusministeerium) Menetletud  
247. 14.12.2009 231 teede remont (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
248. 14.12.2009 230 Narva Sõudebaasi hoone rekonstrueerimine (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
249. 14.12.2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Tadias) Menetletud  
250. 14.12.2009 5.3-5/5105 Teade detsembrikuu sõidupiletite ja kuupiletite realiseerimisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
251. 14.12.2009 5.2-26/5104 Tellimiskiri - Narva linna Sotsiaalabiameti detsembrikuu kulude summa ülekandmiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
252. 14.12.2009 5.3-5/5103 Taotlus reservfondist raha eraldamisest laste jõulupeo läbiviimiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
253. 14.12.2009 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
254. 14.12.2009 5.3-5/5101 Taotlus reservfondist raha eraldamisest (paljulapselised pered) (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
255. 14.12.2009 5.3-5/5100 Taotlus reservfondist rahaliste vahendite eraldamisest (EENAR) (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
256. 14.12.2009 2-09-62619 Kohtumääruse saatmine asja menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
257. 14.12.2009 O.Hara lapsepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
258. 14.12.2009 raieloa taotlus (Vassili Fjodorov) Menetletud  
259. 14.12.2009 2009.12.10-6 Taotlus (Tartu Loodusmaja) Menetletud  
260. 14.12.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
261. 14.12.2009 matmiseks loa taotlus (Viktor Mihhailov) Menetletud  
262. 14.12.2009 R.Vee puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
263. 14.12.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
264. 14.12.2009 Rahandusministri 30.11.2009 käskkiri nr 356 (Rahandusministeerium) Menetletud  
265. 14.12.2009 osamaksu tasumine (KÜ Kreenholmi 23) Menetletud  
266. 14.12.2009 Avaldus (Niina Radionova) Menetletud  
267. 14.12.2009 avaliku ürituse loa taotlus (OÜ Euro Candy ja Events) Menetletud  
268. 14.12.2009 198/09 Pähklimäe Gümnaasiumi toitlustamise kooskõlastamine (Mann Grupp OÜ) Menetletud  
269. 14.12.2009 IDA2.3-20.17/09/16511 nõudekiri (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
270. 14.12.2009 Narva Sadama rekonstrueerimistööde riigihankest (OÜ Zoroaster) Menetletud  
271. 14.12.2009 40 Taotlus (MTÜ Korteriühistute ja Mittetulundusühingute Liiga) Menetletud  
272. 14.12.2009 253 Taotlus kasvandiku viibimiseks (Narva Lastekodu) Menetletud  
273. 14.12.2009 ilma Taotlus (KÜ Uusküla 4) Menetletud  
274. 11.12.2009 18-6.1/09/15909 Taotluse rahuldamata jätmine (EAS) Menetletud  
275. 11.12.2009 1.2-25/4923-2 Taotluse edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
276. 11.12.2009 1.2-25/5180 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
277. 11.12.2009 1-7/153 Toimetulekutoetuste vahenditest (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
278. 11.12.2009 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
279. 11.12.2009 1-13.2/1738-1 Puudused lasteaias Kaseke (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
280. 11.12.2009 2-21/340 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud