Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 11.12.2009 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
282. 11.12.2009 V 6-10/36988-3 Keskkonnakompleksloa taotlus (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
283. 11.12.2009 190 lepingu tähtaja pikendamisest (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
284. 11.12.2009 5.3-5/5072 Narva linna Sotsiaalabiameti novembri 2009.a kassapõhine kuuaruande saatmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
285. 11.12.2009 2009.a. eelarve muutmine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
286. 11.12.2009 C/1867 asfaltteede taastamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
287. 11.12.2009 OT-117/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
288. 11.12.2009 Taotlus (SA Narva Haigla) Menetletud  
289. 11.12.2009 V 6-4/36998-2 Narva linna Joaoru silla remondi eskiis (Keskkonnaamet) Menetletud  
290. 11.12.2009 2-09-14068-283 Hagimaterjalide saatmine ja vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
291. 11.12.2009 1-12/3085 Taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
292. 11.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
293. 11.12.2009 ilma kalkulatsiooni esitamine (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
294. 11.12.2009 2-09-34966/38268/36937 Advokaatide arvamuste saatmine isikute suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
295. 11.12.2009 1950 Taotlus isiku sotsiaalsete ja elamisprobleemide lahendamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
296. 11.12.2009 Taotlus õpilase kodukülastuse võimaldamiseks koolivaheajal (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Menetletud  
297. 11.12.2009 2-09-39244 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (põlvnemine tuvastamine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
298. 10.12.2009 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
299. 10.12.2009 OT-116/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
300. 10.12.2009 Palve (Narva Tsernoboli AEJ avarii likvideerijate liit) Menetletud  
301. 10.12.2009 Teade (KÜ Kangelaste 3) Menetletud  
302. 10.12.2009 6-4/091558/0907555 Ettepanekute edastamine (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
303. 10.12.2009 630 Narva Sõpruse silla remondist (OÜ Tilts Eesti filiaal) Menetletud  
304. 10.12.2009 7-1.2/1412 Palve (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
305. 10.12.2009 Juurdepääsu ja aadressi loomine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
306. 10.12.2009 1.2-25/4937-4 Isikliku kasutusõiguse seadmine riigimaale (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
307. 10.12.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
308. 10.12.2009 makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
309. 10.12.2009 Taotlus (OÜ Silver Age) Menetletud  
310. 10.12.2009 raieloa taotlus (OÜ Kinnisvarateenindus) Menetletud  
311. 10.12.2009 Komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
312. 10.12.2009 ilma taotlus (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
313. 10.12.2009 352 asfaltkatte remondist (AS Transservis-N) Menetletud  
314. 10.12.2009 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
315. 10.12.2009 ilma teede remont (HÜ Elektron) Menetletud