Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 10.12.2009 ilma ruumi üürilepingu pikendamisest (MTÜ Poola Klubi Polonez) Menetletud  
317. 10.12.2009 ilma ruumi kasutamisest (Vilve Kirs) Menetletud  
318. 09.12.2009 177 projekti kooskõlastamine (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
319. 09.12.2009 Linna haldusterritooriumi kaartide taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
320. 09.12.2009 2009.a eelarve muutmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
321. 09.12.2009 5.3-5/5037 Taotlus tulude ja kulude suurendamisest (november 2009.a) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
322. 09.12.2009 koostöö pakkumine (Ehitusfirma Ferdmaster) Menetletud  
323. 09.12.2009 5.3-5/5035 Sotsiaalabiameti tulude klassifikaatori täpsustamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
324. 09.12.2009 2-5/2497 I.Viksi koolikohustuse mittetäitmisest (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
325. 09.12.2009 2009.a eelarvest (vaata lisa) Menetletud  
326. 09.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
327. 09.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
328. 09.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
329. 09.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
330. 09.12.2009 A.Ivleva puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
331. 09.12.2009 T.Kudimova puhkuse KK 1-12/5024 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
332. 09.12.2009 J.Tsekanina puhkuse KK 1-12/5023 (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
333. 09.12.2009 Avaldus (Pavel Belov) Menetletud  
334. 09.12.2009 0712 08.12.2009 päring (OÜ Baltexpert) Menetletud  
335. 09.12.2009 1-13/1158 katastriüksuste edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
336. 09.12.2009 K.Johannese puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
337. 09.12.2009 Avaldus (Svetlana Jegorova) Menetletud  
338. 09.12.2009 10-10/NC-24955 lepingu sõlmimine (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Menetletud  
339. 09.12.2009 dokumentide päring (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
340. 09.12.2009 üüritasust (MTÜ Narva Linna Ukraina Kaaslaskond) Menetletud  
341. 09.12.2009 ruumi kasutamisest (MTÜ Narva Ingerisoomlaste Selts) Menetletud  
342. 09.12.2009 2-5.4/929 2010.a munitsipaalkooli ja koolieelse asutuse tegevuskulude arvestuslik maksumus (Kohtla-Järve Linnavalitsus) 08.01.2010  
343. 09.12.2009 Tõendi päring (OÜ Gradiens) Menetletud  
344. 09.12.2009 247 Avaldus kasvandike andmisest ja asenduskoduteenuse osutamise halduslepingute kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
345. 09.12.2009 2-09-47515 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
346. 09.12.2009 NEV/21660 Avaldus (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
347. 09.12.2009 2-6/5015 dokumentide päring (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
348. 08.12.2009 5.3-5/5010 Taotlus eelarve vahendite ümberpaigutusest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
349. 08.12.2009 1203 Ministri käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
350. 08.12.2009 5.3-5/5008 Kulude artiklite sihtotstarbeliste täiendavate summade täpsustamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud