Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 08.12.2009 1201 käskkiri (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
352. 08.12.2009 Ametijuhendi kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
353. 08.12.2009 OT-112/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
354. 08.12.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
355. 08.12.2009 T.Tammiste puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
356. 08.12.2009 taotlus (Linnavolikogu aiandusühistute arengu komisjon) Menetletud  
357. 08.12.2009 O.Hara õppepuhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
358. 08.12.2009 Kiri (Tatajana Morozova) Menetletud  
359. 08.12.2009 ilma koondamisest (Nadezda Boitsova) 07.01.2010  
360. 08.12.2009 2.2-15/5005 Taotlus alaealise isiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
361. 08.12.2009 ilma üürile võtmise kohta küsimus (Aleksei Petrov) Menetletud  
362. 07.12.2009 ilutulestiku tegemise loa taotlus (OÜ Bindelle) Menetletud  
363. 07.12.2009 avaliku ürituse loa taotlusest küsimus (Narva Balagan) Menetletud  
364. 07.12.2009 Avaldus (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
365. 07.12.2009 Avaldus (Ljubov Rjabova) Saadetud  
366. 07.12.2009 G.Vologdina puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
367. 07.12.2009 A.Antonov teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
368. 07.12.2009 E-E Jaaksoni puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
369. 07.12.2009 T.Tammiste teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
370. 07.12.2009 2.4-4/09/4658 Tagasinõue (AS If P&C Insurance) Menetletud  
371. 07.12.2009 13-4/1369 Koolitus-ja lasteaedades osalemine kulude katmine 2010.aastaks (Paldiski Linnavalitsus) Menetletud  
372. 07.12.2009 006/09LV subsideerimise taotlus (KÜ Rahu 30 Narva) Menetletud  
373. 07.12.2009 6.1.17/48 2010.aasta munitsipaalkooli ja koolieelse asutuse tegevuskulude arvestuslik maksumus (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
374. 07.12.2009 36/09LV päring (Aleksei Nalivaiko) Menetletud  
375. 07.12.2009 36/09LV teede remont (Aleksei Nalivaiko) Menetletud  
376. 07.12.2009 pakendikonteineri saamiseks taotlus (KÜ Tallinna mnt 44A) Menetletud  
377. 07.12.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
378. 07.12.2009 raieloa taotlus (OÜ Larossa Grupp) Menetletud  
379. 07.12.2009 V9-4/36395 välisõhu saasteloa taotlemine (Keskkonnaamet) Menetletud  
380. 07.12.2009 raieloa taotlus (Aleksei Kabanov) Menetletud  
381. 07.12.2009 Taotlus (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
382. 07.12.2009 ilma kaebus (Jelena Tsarjova) 06.01.2010  
383. 07.12.2009 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
384. 07.12.2009 2.1-5/43 Finantseerimise taotlus (Kultuuriosakond) Menetletud  
385. 07.12.2009 OT-110/5 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud