Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 07.12.2009 OT-111/5 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
387. 07.12.2009 2-09-29884 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta vanema õiguste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
388. 07.12.2009 2.1-14/94 Teade õpilase koolis puudumise kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
389. 07.12.2009 348 parkimiskaartide saamisest (AS Transservis-N) Menetletud  
390. 04.12.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Vestervalli 11) Menetletud  
391. 04.12.2009 1-8.5/6689 Järelevalve (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
392. 04.12.2009 R.Lihhuša puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
393. 04.12.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Uusküla 10) Menetletud  
394. 04.12.2009 1.2-25/3400 Maa munitsipaalomandisse andmine (Ida-Viru Maavalitsus Arengu-ja Planeeringuoskond) Menetletud  
395. 04.12.2009 1.2-25/5019-2 Munitsipaalomandisse taotleva maaüksuse suuruse ja piiride kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus Arengu-ja Planeeringuoskond) Menetletud  
396. 04.12.2009 Narva garnisoni kalmistu võlgnevusest (OÜ IAM Ehitus) Menetletud  
397. 04.12.2009 OT-109/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
398. 04.12.2009 Tulud-kulud (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
399. 04.12.2009 1-13/1136 teatis (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
400. 04.12.2009 Reservfondi raha tagastus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
401. 04.12.2009 1-13/1144 Finantseerimise taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
402. 04.12.2009 ekspertiis (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
403. 04.12.2009 5.3-5/4950 Taotlus kulude ülekandmisest vastavalt graafikule (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
404. 04.12.2009 ilma Haigla tn 6 võlgnevusest (OÜ IAM Ehitus) Menetletud  
405. 04.12.2009 2.4.1/1110 Teatis isiku hooldamise teenuse tähtaja kohta (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Menetletud  
406. 04.12.2009 1926 Teade isiku elamistingimustest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
407. 04.12.2009 ilma ruumi kasutamisest (OÜ Locobalt) Menetletud  
408. 04.12.2009 Saadiku päring (Artur Pärnoja) Menetletud  
409. 03.12.2009 projekti omaniku järelevalvest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
410. 03.12.2009 projekti omaniku järelevalvest (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
411. 03.12.2009 Toetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
412. 03.12.2009 Sissetuleku (töötasu) arestimise akt (Kohtutäitur Raigo Pärs) Menetletud  
413. 03.12.2009 T.Luigas teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
414. 03.12.2009 Palve (OÜ Vaskit Narva) Menetletud  
415. 03.12.2009 2-21/337 Linnavolikogu teabenõue (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
416. 03.12.2009 A.Antonovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
417. 03.12.2009 J.Kirberi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
418. 03.12.2009 Taotlus (Oiva Pohjaranta, Heino Tours) Menetletud  
419. 03.12.2009 428 Tõendi päring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
420. 03.12.2009 1-13.2/1724 Ettekirjutus (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud