Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 03.12.2009 ilma Avaldus (Kossenkova Veronika) Menetletud  
422. 03.12.2009 Taotlus Narva linna eelarve vahendite eraldamiseks (Jelena Valme) Menetletud  
423. 03.12.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
424. 03.12.2009 Kütuse kulunormist (Ametid ja teenistused) Menetletud  
425. 03.12.2009 akti esitamine (Eke Nora OÜ) Menetletud  
426. 03.12.2009 A.Tarassova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
427. 03.12.2009 1-1a/323 kulude hüvitamine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
428. 03.12.2009 raieloa taotlus (Hooneühistu Kulgu Paadigaraažid) Menetletud  
429. 03.12.2009 1907 vabade munitsipaaleluruumide kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
430. 03.12.2009 229 Narva Sõudebaasi hoone rekonstrueerimisest (Apest Grupp OÜ) Menetletud  
431. 03.12.2009 01.12.2009 Avaldus lapse hooldamise parandamiseks (Eraisik) Menetletud  
432. 03.12.2009 1-13/1134 meeldetuletus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
433. 03.12.2009 6.V45-9/18899-2 Teade isikule pensioni vormistamisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
434. 03.12.2009 208/48 küteautomaatsüsteemide teenindamise kohta (AS Ecomatic) 02.01.2010  
435. 03.12.2009 2-09-54283 Advokaadi seisukoha saatmine alaealiste laste vanemate kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
436. 03.12.2009 ilma raha tagastamine (Viktor Lehter) Menetletud  
437. 03.12.2009 30 haridusosakonna arhivaalide hävitamiseks eraldamise lubamine (Narva Linnaarhiiv) 02.01.2010  
438. 02.12.2009 684 Teade kohamaksumuse muutmisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
439. 02.12.2009 591-09 Koosolekukuulutus istungile (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
440. 02.12.2009 Palve (KÜ 26.Juuli 29) Menetletud  
441. 02.12.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Puškini 53) Menetletud  
442. 02.12.2009 1-12/2961 Jõe tn 1 kasutusloa taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
443. 02.12.2009 1124/1-1 Teade (AS Heakorrastus) Menetletud  
444. 02.12.2009 puudub Teatis (OÜ Teekonna) Menetletud  
445. 02.12.2009 palve (HÜ Põhja Taifun) Menetletud  
446. 02.12.2009 1124/1-1 teatis (AS Heakorrastus) Menetletud  
447. 02.12.2009 raha tagastamine (Valeri Komin) Menetletud  
448. 02.12.2009 teede remont (KÜ Uusküla 3) Menetletud  
449. 02.12.2009 01-02/01/543 Puškini 25a investeeringust (AS Nakro) Menetletud  
450. 02.12.2009 1.2-38/5031 Arutelu (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
451. 02.12.2009 5.3-5/4903 Taotlus toimetulekutoetuse ülekandmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
452. 02.12.2009 1124/1-1 prügiväljaveo autode juurdesõitmise tagamisest (AS Heakorrastus) 01.01.2010  
453. 02.12.2009 ilma bussi tellimisest (Kunstiühing Vestervalli) 01.01.2010  
454. 02.12.2009 Teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
455. 02.12.2009 1.2-11/143 Taotlus nõusoleku saamisest kasvandiku viibimiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Menetletud