Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
491. 30.11.2009 2-14/335 Kiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
492. 30.11.2009 2-14/334 Kiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
493. 30.11.2009 kulude deklaratsiooni esitamine (KÜ Kangelaste 24) Menetletud  
494. 30.11.2009 ehitise ülevaatuse akti esitamine (KÜ Kangelaste 34) Menetletud  
495. 30.11.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Kangelaste 11) Menetletud  
496. 30.11.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Rahu 28A) Menetletud  
497. 30.11.2009 2-09-55715/3575509 Vastuse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
498. 30.11.2009 1.1-8/02/116 Kaaskiri (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
499. 30.11.2009 171 Teabe nõue (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
500. 30.11.2009 Teade linnatoetuse väljamaksmise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
501. 30.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
502. 30.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
503. 30.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
504. 30.11.2009 Narva Rajekoja hoone rekonstrueerimistööde kohta (Eke Nora OÜ) Menetletud  
505. 30.11.2009 kaebus (A.Karina) Menetletud  
506. 30.11.2009 2711-2 linna puhastamisest (AS Heakorrastus) Menetletud  
507. 30.11.2009 10 lepingu HÕ-12 esitamine (AS Audest) Menetletud  
508. 30.11.2009 2-4-1/273 Taotlus kliendilepingu sõlmimisest (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
509. 27.11.2009 raha tagastamine (Deniss Ljalin) Menetletud  
510. 27.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
511. 27.11.2009 64 tähtaja pikendamisest (AS N&V q) Menetletud  
512. 27.11.2009 teade (AS ERGO Kindlustus) Menetletud  
513. 27.11.2009 Projekti pikendamine (Consumetric OÜ) Menetletud  
514. 27.11.2009 OT-103/1 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
515. 27.11.2009 OT-102/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
516. 27.11.2009 3-08-1874 Kohtumäärus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
517. 27.11.2009 G.Ignatovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
518. 27.11.2009 ilma Kiri (Roman Vasiljev) Menetletud  
519. 27.11.2009 12 Otsus (Narva Korteriühistute Ühendus) 27.12.2009  
520. 27.11.2009 2-21/324 Ettepanek (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
521. 27.11.2009 2-21/325 Kiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
522. 27.11.2009 2-21/327 Istungi nr 6 väljavõte (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
523. 27.11.2009 1-13/1107 katastriüksuste edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
524. 27.11.2009 2-21/326 Linnavolikogu määruse eelnõu (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
525. 27.11.2009 1-13/1106 l/a Pingviin eelprojektist (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud