Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 26.11.2009 2010.a. saastetasude planeerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
562. 26.11.2009 kindlustuslepingu allkirjutamine (AS SEB Kindlustusmaakler) Menetletud  
563. 26.11.2009 7-3/36006-1 Ettepanek (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
564. 26.11.2009 raha tagastamine (Aleksei Kreivald) Menetletud  
565. 26.11.2009 Narva-Joaoru supluskoha profiil (TKI Virumaa TKT) Menetletud  
566. 26.11.2009 taksode kontrollimisest (Parkli HL OÜ) Menetletud  
567. 26.11.2009 575-09 Otsuste koopiate saatmine alaealiste isikute suhtes (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
568. 26.11.2009 2-09-30953 Kohtukutse saatmine vanema õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
569. 26.11.2009 2-09-36937/38268/34966 Kohtukutsete saatmine täiskasvanute isikute suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
570. 26.11.2009 2.2-15/4787 Taotlus kasvandiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
571. 26.11.2009 2.2-15/4786 Taotlus kasvandiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
572. 26.11.2009 2.2-15/4785 Taotlus kasvandiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
573. 26.11.2009 2.2-15/4784 Taotlus kasvandiku elukoha registreerimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
574. 26.11.2009 Ilma Teenuste arve saatmine alaealise isiku kohta (MTÜ Aktiviseerimiskeskus Ave) Menetletud  
575. 25.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
576. 25.11.2009 Tõendi nõue (Eesti Töötukassa) Menetletud  
577. 25.11.2009 Kutse (Bulgaaria) Menetletud  
578. 25.11.2009 2-21/322 Dokumendi nõue (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
579. 25.11.2009 OT-100/5 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
580. 25.11.2009 Seletuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
581. 25.11.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
582. 25.11.2009 munitsapaalmaa üürile andmine (OÜ Garant Service) Menetletud  
583. 25.11.2009 raieloa taotlus (KÜ Narva Viru 13) Menetletud  
584. 25.11.2009 1.2-5/12917 küsimustik "Üldhariduskoolide õpetajate töös täidetava dokumentatsiooni hulga ja vajalikkude selgita (Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium) 25.12.2009  
585. 25.11.2009 subsideerimise taotlus (KÜ Tiimani 4) Menetletud  
586. 25.11.2009 taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
587. 25.11.2009 05 teede remont (HÜ Narva Gorizont) Menetletud  
588. 25.11.2009 Teatis hooldatava isiku kohta (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
589. 25.11.2009 P.Tambu puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
590. 25.11.2009 2-09-61697 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
591. 25.11.2009 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
592. 24.11.2009 Teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
593. 24.11.2009 Toetuse maksmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
594. 24.11.2009 2/11 liiklusmärgi paigaldamine (Eesti Punase Risti Narva linna Selts) Menetletud  
595. 24.11.2009 avaliku ürituse loa taotlus (OÜ Narvandex) Menetletud