Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 28.12.2009 258 Teade kasvandiku viibimise kohta (Narva Lastekodu) Menetletud  
72. 28.12.2009 IDA 2.7-20.17/21991 Päring alaealise isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
73. 28.12.2009 IDA 2.7-20.17/30209 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
74. 28.12.2009 projekti kooskõlastamine (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
75. 28.12.2009 62 dokumentide edastamine (AS RTG Projektbüroo) Menetletud  
76. 23.12.2009 2-21/379 parkimiskaartide saamisest (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
77. 23.12.2009 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
78. 23.12.2009 OT-124/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
79. 23.12.2009 2-17/370 Eesti Pimedate Ühingu taotluse koopia saatmine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
80. 23.12.2009 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
81. 23.12.2009 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
82. 23.12.2009 Lisatasu (Ametid ja teenistused) Menetletud  
83. 23.12.2009 T.Bogdanova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
84. 23.12.2009 2-09-56249 Advokaadi seisukoha ja kohtukutse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 22.12.2009 Päring (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
86. 22.12.2009 5.3-5/5272 Vastus avaldusele andmete esitamisest - Sotsiaalabiamet ja allasutused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
87. 22.12.2009 A.Antonovi teenistuslähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
88. 22.12.2009 E-postiaadressi loomine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
89. 22.12.2009 Taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
90. 22.12.2009 1.2-1.2/1625 Kooskõlastamine (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Menetletud  
91. 22.12.2009 ilma Avaldus (Boris Eidemiller) Menetletud  
92. 22.12.2009 1-3756 Info (SA Narva Haigla) Menetletud  
93. 22.12.2009 217 Ülevaade (Ida-Viru Ettevõtluskeskus) Menetletud  
94. 22.12.2009 2-22/375 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
95. 22.12.2009 ilma Taotlus (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
96. 22.12.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
97. 22.12.2009 Narva bastionide restaureerimise ehitusprojektist (OÜ Gradiens) Menetletud  
98. 22.12.2009 09/048 palve (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
99. 22.12.2009 raieloa taotlus (Hooneühistu Kulgu Paadigaraažid) Menetletud  
100. 22.12.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
101. 22.12.2009 2-13/372 Kreenholmi Gümnaasiumi 2010 eelarve heakiitmisest (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
102. 22.12.2009 2-22/373 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
103. 22.12.2009 linnavara üleandmine (Kultuuriosakond) Menetletud  
104. 22.12.2009 6.2-3/6121 Kulgu sadama maa-ala detailplaneering (Maa-amet) Menetletud  
105. 22.12.2009 ilma J.Jeršova taotluse edastamine logopeedi ametikoha suhtes (Narva Linnavolikogu) Menetletud