Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 21.07.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
212. 14.07.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
213. 25.05.2009 ametikiri (Koolieelne Lasteasutus Pääsuke) Menetletud  
214. 25.05.2009 ametikiri (Koolieelne Lasteasutus Pääsuke) Menetletud  
215. 11.05.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
216. 20.04.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
217. 13.04.2009 ilma ametikiri (Nikolai Ivanov) Menetletud  
218. 20.03.2009 ametikiri (Irene Weiss-Wendt) Menetletud  
219. 20.03.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
220. 20.03.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
221. 20.03.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
222. 03.03.2009 ametikiri (Jekaterina Vologdina) Menetletud  
223. 15.10.2009 Ametikiri raha eraldamisest reservfondist (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
224. 12.10.2009 5.3-5/3984 Ametikiri Sotsiaalabiameti kuluartiklite kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
225. 27.01.2009 ametiühingu liikmemaksed (Narva Muusikakooli Ametiühinguorganisatsioon) Menetletud  
226. 04.06.2009 ametlikule teatisele vastuskiri (OÜ GESTI Hotel) Menetletud  
227. 23.11.2009 5.3-5/4722 Ametnike töötasufondi arvestus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
228. 23.10.2009 OT-66/3 ammoniaaki raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
229. 31.08.2009 465 Andmed hooldatavate kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
230. 13.08.2009 6V45-9/13414 Andmed isikule vormistamise eestkoste kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
231. 22.09.2009 ilma Andmed kohustuste osas (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
232. 04.09.2009 andmete esitamine (AS BCT) Menetletud  
233. 10.06.2009 andmete esitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
234. 10.06.2009 Ilma Andmete esitamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
235. 02.10.2009 andmete kontrollimisest (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
236. 06.01.2009 1.14/5 Andmete päring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
237. 16.04.2009 Anne Veevo teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
238. 14.04.2009 Anne Veevo teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
239. 13.03.2009 597-k Annetus doonorluseks (SA Ida-Viru Keskhaigla) Menetletud  
240. 24.03.2009 3.2-11/3390 Äraütlemine - ohtlike jäätmete kogumisring (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
241. 26.01.2009 1-13/85 arengukava 2009-2015 (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
242. 16.03.2009 arhiiviregistri meeldetuletus (Arhiiviregister) Menetletud  
243. 16.06.2009 26/1 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ Õppekeskus AIP) Menetletud  
244. 01.12.2009 2-09-5695 Arsti tõend isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 20.05.2009 Artiklisisesed muudatused (Ametid ja teenistused) Menetletud