Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 03.03.2009 arvelt mahavõtmisest (OÜ TON MÄRTS) Menetletud  
282. 12.05.2009 arvelt võtmise kohta (OÜ TON MÄRTS) Menetletud  
283. 05.08.2009 AS Antista (kaebus) (Larjušin Aleksandr) Menetletud  
284. 08.06.2009 12.2-3/4842-13 AS Balti ES kohta päring (Maksu- ja Tolliamet) Menetletud  
285. 17.03.2009 1-4.1/684-1 AS Eesti Raudtee maa (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
286. 17.03.2009 IDR-6-7/122-2 AS Heakorrastuse jäätmekäitlusnõuete rikkumisest (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
287. 28.01.2009 32-6-1/55501-4 AS Maseko vee erikasutusluba (IV Keskkonnateenistus) Menetletud  
288. 19.03.2009 IDR-6-7/99-5 AS Nakro territoriumil voolanud tee kohta (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
289. 14.05.2009 V 6-10/12909 AS Narva Õlitehas keskkonnakompleksloa taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
290. 22.01.2009 32-6-1/4691-4 AS Narva Vesi ajutine vee erikasutusluba (IV Keskkonnateenistus) Menetletud  
291. 31.08.2009 AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
292. 26.02.2009 V8-4/2604-2 AS Narva Vesi jäätmeloa muutmise taotlus (Keskkonnaamet) Menetletud  
293. 01.06.2009 IDR-6-17/260-1 AS Narva Vesi järelpärimine (Keskkonnainspektsioon) Menetletud  
294. 30.01.2009 32-6-1/6099-4 AS NV ajutine vee erikasutusluba (IV Keskkonnateenistus) Menetletud  
295. 30.03.2009 ilma AS-i Heakorrastus ettepanekud (AS Heakorrastus) Menetletud  
296. 19.06.2009 191 Asenduskoduteenus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
297. 12.01.2009 1.3-1.4/2 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
298. 12.01.2009 1.3-1.4/1 Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
299. 12.11.2009 23 asendusliikmete määramine (Valimiskomisjon) Menetletud  
300. 12.08.2009 23 asfaltkate maja ees (Linnapea) Menetletud  
301. 18.06.2009 18/1-18/ asfaltkatte kahjustamine (Narva Lasteaed Tuluke) Menetletud  
302. 10.12.2009 352 asfaltkatte remondist (AS Transservis-N) Menetletud  
303. 11.12.2009 C/1867 asfaltteede taastamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
304. 17.04.2009 2-16/130 ASi Heakorrastus kirja edastamine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
305. 06.05.2009 2-09-18132/279/4455-09 Asja menetlusse võtmise määrus - vanema õigused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
306. 25.07.2009 Asjaajamise üeandmise-vastuvõtmise akt (Ametid ja teenistused) Menetletud  
307. 06.05.2009 2-09-11108/279/4691-09 Asjast puudutatud isiku poolt esitatud seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
308. 27.03.2009 2-08-67334-274/10101-09 Asjast puudutatud isiku seisukoha ja avaldaja vastuste edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
309. 28.04.2009 asula üürile võtmise kohta küsimus (Jekaterina Gerassimovitš) Menetletud  
310. 13.03.2009 ilma AT staaži arvestamine (LVMA töötajad N.Krõlova ja J.Kosse) Menetletud  
311. 04.03.2009 ilma AÜ Svetofor vee-erikasutusluba (AÜ Svetofor) Menetletud  
312. 19.11.2009 Auguremondist (KÜ Rahu 32) Menetletud  
313. 07.10.2009 112 autasustamine (Kultuuriministeerium) 06.11.2009  
314. 15.12.2009 1-1a/355 autobusside sõiduplaani muutmine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
315. 14.08.2009 1-1a/240 autobusside sõiduplaani muutmine (AS Narva Bussiveod) Menetletud