Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
5286. 06.01.2009 2-08-78835/279/157-09 Vastus kirjalikule arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5287. 27.04.2009 1.1-7.1/2234 vastus KO kirjale 3.1-14/1267 Narva Päevad 2009 läbiviimise kooskõlastamise kohta (Kirde Piirivalvepiirkond) 27.05.2009  
5288. 11.05.2009 NEV/18883-2 vastus KO kirjale 3.1-14/1381 spordikooli Energia reservroitest (OÜ VKG Elektrivõrgud) 10.06.2009  
5289. 24.04.2009 2-6/1458-2 vastus KO taotlusele lasteaia Potsataja remonditööde teostamise kohta (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) 24.05.2009  
5290. 30.03.2009 56-K09 vastus korraldusele 23-03-2009 nr 332-k (AS Irbistero) Menetletud  
5291. 09.01.2009 7-3/14374 Vastus Mülleri avaldusele (Haridus- ja Teadusministeerium) Menetletud  
5292. 06.07.2009 100/09 Vastus pakkumise tähtaja pikendamise ettepanekule (Mann Grupp OÜ) 05.08.2009  
5293. 13.08.2009 1-2385 Vastus päringule (SA Narva Haigla) Menetletud  
5294. 09.06.2009 12-11/650-1 Vastus päringule alaealise suhtes (Paldiski Linnavalitsus) Menetletud  
5295. 06.07.2009 101/09 Vastus riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" kohta selgituse küsimisele (Mann Grupp OÜ) 05.08.2009  
5296. 06.07.2009 Vastus riigihanke "Narva linna koolide toitlustamine" kohta selgituse küsimisele (OÜ Narva Tes Plus) 05.08.2009  
5297. 02.02.2009 Vastus servituudi seadmise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
5298. 06.07.2009 7.3-1/502-2 Vastus taotlusele (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) Menetletud  
5299. 08.07.2009 2-6/1596-2 Vastus taotlusele linnas elavate spetsialistide eluruumiga varustamisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) 07.08.2009  
5300. 17.06.2009 7.2-5/896 vastus taotlusele tuleohutuse tagamise kohta (Ida Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli büroo) 17.07.2009  
5301. 27.01.2009 2.1-14/239 Vastus teatele 16.01.2009 õpilase kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
5302. 09.04.2009 C/607 Vastus teatisele 2009.a eelarve vähendamisest (Narva Vesi AS) Menetletud  
5303. 30.11.2009 2-09-55715/3575509 Vastuse edastamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5304. 18.11.2009 2-09-55715 Vastuse nõue (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5305. 13.08.2009 -8.5/5625-1 Vastuskiri (Tervisekaitseinspektsioon) Menetletud  
5306. 20.04.2009 3-3/260-3 Vastuskiri - kasiino (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
5307. 16.10.2009 1.2-3/1282 Vastuskiri täisealise isiku üle eestkoste korraldamisest (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
5308. 17.09.2009 9-7/09-671/005 vastuskiri teabenõudele (Maanteeamet) Menetletud  
5309. 09.11.2009 ilma Vastuväide (Katri Raik - Narva linnavolikogu liige) Menetletud  
5310. 27.08.2009 ilma Vastuväide (Eesti Roheline Liikumine) Menetletud  
5311. 23.11.2009 413 vastuväide seoses 24.09.2009.a. viivise arvestusega (AS Vant) Menetletud  
5312. 27.04.2009 NJ-1-5/1456 vee erikasutuse mahu ning kvaliteedi andmete saatmine (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
5313. 11.08.2009 vee erikasutuseks nõusoleku andmine (Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS) Menetletud  
5314. 16.12.2009 V7-6/37632 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
5315. 25.09.2009 V7-6/28294-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5316. 24.07.2009 V7-6/21912 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5317. 14.05.2009 V 7-6/9712-3 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5318. 11.05.2009 V7-2/12261-1 Vee erikasutusluba (Keskkonnaamet) Menetletud  
5319. 12.10.2009 NJ-1-5/2908 vee kvaliteedikontroll (Eesti Energia Võrguehituse AS) Menetletud  
5320. 10.11.2009 C/1686 vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd (Narva Vesi AS) Menetletud