Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.01.2010 2-09-42296 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 04.01.2010 264 Taotlus nimekirja koosseisu muutmisest - eluruumi eraldamine (Narva Lastekodu) Menetletud  
3. 04.01.2010 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
4. 04.01.2010 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
5. 04.01.2010 A.Toode töölähetus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
6. 04.01.2010 2-09-61245 Isiku avalduse ja kohtumääruse saatmine avalduse menetlusse võtmise kohta - vanema õigused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 04.01.2010 2-09-38268/36937/34966 Kohtumääruste saatmine avalduste rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 04.01.2010 2-09-30953 Kohtumääruse saatmine avalduse rahuldamise kohta - vanema õigused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 04.01.2010 7-2/1826 Teatis isiku kinnipidamiskohast vabanemisest (Harku ja Murru Vangla) Menetletud  
10. 04.01.2010 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
11. 04.01.2010 OT-127/5 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
12. 04.01.2010 17-6.1/09/16904 Kaaskiri (EAS) Menetletud  
13. 04.01.2010 1.1-13/17226 Info (Rahandusministeerium) Menetletud  
14. 04.01.2010 2-14/388 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
15. 04.01.2010 A.Tarassova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
16. 04.01.2010 G.Ignatovi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
17. 04.01.2010 6.1-18/1396 Taotlus (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
18. 04.01.2010 ilma Taotlus (Vabadussõja Mälestiste hoidmise Selts) Menetletud  
19. 04.01.2010 1/10 taotlus linnasõidulubadele (OÜ Falston) Menetletud  
20. 04.01.2010 OT-128/5 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
21. 04.01.2010 A.Kustola nimetamine, L.Rakova vabastamine (Ametid ja teenistused) Menetletud  
22. 04.01.2010 1-1a/379 autobusside sõiduplaani muutmine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
23. 04.01.2010 7/31442 autobusside sõiduplaanist (Kreenholmi Valduse AS) Menetletud  
24. 04.01.2010 taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
25. 04.01.2010 e-post Infopäring (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
26. 04.01.2010 projekti kooskõlastamine (OÜ Dekoraator) Menetletud  
27. 04.01.2010 LRK rahaliste vahendite jäägid aruandeaasta 31. detsembri seisuga (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
28. 04.01.2010 2-16/2 Taotlus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
29. 04.01.2010 2-16/1 2010 kulueelarve muutmisest (Narva Kunstikool) 03.02.2010  
30. 04.01.2010 V.Konovalovi puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
31. 04.01.2010 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
32. 04.01.2010 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
33. 05.01.2010 13-3/8-04671/001 Info (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
34. 05.01.2010 2-09-62619 Kohtukutse saatmine lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 05.01.2010 IDA 2.7-20.17/30718 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud