Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 27.12.2010 2-10-63823 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 27.12.2010 e-post Järelpärimine (Narva Vesi AS) Menetletud  
108. 27.12.2010 2-10-63405 Kohtumääruse saatmine hagita menetluse algatamise kohta ja esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
109. 27.12.2010 4-2/117-3 Avaldus abi saamiseks töös õpilase perekonnaga (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
110. 27.12.2010 Eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
111. 27.12.2010 5.3-5/7457 Teade kulude artiklite täiendavate summade täpsustamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
112. 27.12.2010 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
113. 27.12.2010 5.3-5/7454 Sotsiaalabiameti eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
114. 27.12.2010 4-2/114-2 Taotlus meetmete võtmiseks õpilase perekonna suhtes (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
115. 27.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
116. 27.12.2010 5.3-5/7449 Taotlus reservfondist vahendite eraldamisest matuseteenuse tasumiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
117. 26.12.2010 OT-250/3 raudteetsisternid (AS BCT) Menetletud  
118. 23.12.2010 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Menetletud  
119. 23.12.2010 1.1-16/20 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Täiskasvanute Kool) Menetletud  
120. 23.12.2010 Eelarve vahendite ümberpaigutus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
121. 23.12.2010 6.V46-9/8735-3 Isiku avalduse-abipalve edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
122. 23.12.2010 21.12.2010. a istungi otsused ja määrused (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
123. 23.12.2010 Kuluartiklite ümbermuutmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
124. 23.12.2010 6.2-3-/12134 Kooskõlastamine (Maa-Amet) Menetletud  
125. 23.12.2010 1.1-19/340 hoolekogu koosseisu kinnitamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
126. 23.12.2010 V9-4/46998-3 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
127. 23.12.2010 6.3-2/12723 Vastus (Maa-amet) Menetletud  
128. 23.12.2010 1.2-12/648 Järelepärimine perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Menetletud  
129. 23.12.2010 10.2-03/41639 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
130. 23.12.2010 10.2-03/41055 Päring isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
131. 23.12.2010 NJ-1.5/03665 Kaaskiri (AS Eesti Energia NEJ) Menetletud  
132. 23.12.2010 V 9-4/47009-1 Kaaskiri (Keskkonnaamet Viru Regioon) Menetletud  
133. 23.12.2010 3.2-2/1601 2010. aasta keskkonnaprogrammi II vooru projektide rahastamine (Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
134. 23.12.2010 L.Bogatova puhkus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
135. 23.12.2010 Peetri paltsil 3 asuva tualeti lahtioleku aeg (Linnavara-ja majandusamet) Menetletud  
136. 23.12.2010 2010.a eelarve suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
137. 23.12.2010 Taotlus ümberpaigutamiseks (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
138. 23.12.2010 2-4-1/278 Hinnangu saatmine isiku kohta (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
139. 22.12.2010 ilma makseteade (LVMA Linnavarade osakond) Menetletud  
140. 22.12.2010 Riigihanke komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud